​Hållbarhet

Vi som arbetar på Elektroskandia anser att hållbarhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor  är viktiga. Vi är certifierade mot ISO-standarderna  9001, 14001 inkl. STEMFS samt ISO 45001. 

Kvalitetspolicy, miljöpolicy, energipolicy och arbetsmiljöpolicy har vi samlat i vår hållbarhetspolicy. 

Start för leveranser med eldriven lastbil

Start för leveranser med eldriven lastbil

Sedan några veckor tillbaka får Elektroskandias kunder i Örebro stad sina beställningar ljudlöst levererade, med en ny eldriven lastbil. Lastbilen, som ägs av transportpartnern Närkefrakt, innebär ytterligare ett steg i Elektroskandias satsning på att öka antalet...

Aktivt arbete för en säkrare arbetsplats

Aktivt arbete för en säkrare arbetsplats

Friska och välmående medarbetare som är på plats innebär högre produktivitet och snabbare leveranser samtidigt som det ger ett bra arbetsklimat. Som arbetsgivare är man också skyldig enligt lag att förebygga sjukdom, olycksfall och ohälsa. Arbetsmiljön ingår i Elektroskandias hållbarhetsarbete och som en del i detta har företaget stort fokus på att minimera risker och olyckor.

Satsning på miljöförbättringar

Satsning på miljöförbättringar

Elektroskandia investerar löpande i miljö och hållbarhet i verksamheten. Under 2022 lanserade man arbetsgruppen Miljöforum, med uppgift att löpande se över vilka miljöförbättringar som kan göras inom olika områden vid företagets logistikcenter.

Anställda på Elektroskandia tävlar i att spara energi

Anställda på Elektroskandia tävlar i att spara energi

I mitten av november drog Elektroskandia igång energispartävling ”Energioptimera Elektroskandia” för alla anställda. Vinnare blir de som kommer med de tre bästa förslagen till hur Elektroskandias energi-/CO2-förbrukning kan sänkas. Karen Kruger, lednings­gruppens...

Bullerforum

Bullerforum

Vi vet att buller kan öka olycksrisken och leda till trötthet. Det blir svårare att höra och korrekt uppfatta tal, det blir också svårare att uppfatta varningssignaler vilket kan leda till att en olycka inträffar. Buller kan störa koncentrationen och göra arbetsuppgifterna mer ansträngande och tröttande. Det kan i sin tur leda till att man presterar sämre och till att kvalitén sjunker på det arbete man utför.

Internationellt pris för hälsoarbete

Internationellt pris för hälsoarbete

En gång per år delas det prestigefyllda priset Colam Sustainability Award ut. Årets pris i kategorin Hälsa och välbefinnande vanns av Elektroskandia Sverige med initiativet ”Hälso-utmaningen”.  Holdingbolaget Colam är majoritetsägare i Elektroskandias moderbolag...

Optimering av energisparåtgärder vid Elektroskandias logistikcenter

Optimering av energisparåtgärder vid Elektroskandias logistikcenter

Vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro arbetas det hela tiden med att minska energiförbrukningen och därmed företagets miljöpåverkan. Med en yta på hela 43 500 kvm finns det givetvis många områden som kan optimeras. Inom avdelningen fastighet och underhåll finns...

Ny hållbarhetsrapport från Elektroskandia

Ny hållbarhetsrapport från Elektroskandia

I slutet av juni publicerades Elektroskandias hållbarhetsrapport för 2021, vilket är företagets 8:e i ordningen. Hållbarhet för Elektro­skandia omfattar ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor. Hållbarhets­rapporten redovisas enligt den stand­ard som är...