För att säkerställa att produkter och råvaror som importeras till EU har producerats på ett hållbart sätt har EU-förordningen CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) införts.

Syftet med förordningen är att förhindra koldioxidläckage, något som uppstår när företag flyttar sin verksamhet till länder utanför EU för att slippa hårdare klimatstandarder eller att man importerar billigare, mer koldioxidintensiva produkter istället för produkter tillverkade inom EU. CBAM-produkter/råvaror omfattar kategorierna järn- och stålvaror, järnmalm, gödselmedel, cementvaror, kemikalier och el. Aktuella varor finns specificerade utifrån varukoder i CBAM-förordningen.

– Det som påverkar oss och vår bransch mest är stål och aluminium. Dessa råvaror används i många av de produkter vi säljer, till exempel kabel, och det blir ytterligare en parameter för oss att följa upp med våra leverantörer. Vi måste säkerställa att de känner till och följer de här regelverken både för att säkra tillgång på material och för att de aktivt ska verka mot en mer hållbar affär. Vi välkomnar införandet av CBAM då det säkert kommer innebära att vi framöver kan se fram emot mer hållbara produkter som är producerade i vårt närområde.

De senaste årens osäkra omvärldsläge har ju med all önskvärd tydlighet visat att närproducerat är att föredra, kommenterar Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig på Elektroskandia.

Sedan oktober 2023 är man skyldig att kvartalsvis i efterskott rapportera om man importerat varor inom de aktuella kategorierna till CBAM-systemet och från januari 2026 kommer en avgift tas ut på varor som importerats till EU baserat på det koldioxidutsläpp som uppstod vid produktionen. I Sverige är det Naturvårdsverket och Tullverket som administrerar CBAM.