Anläggningar inom järnväg har ett brett behov som väl matchar Elektroskandias erbjudande. Tillgänglighet är ofta avgörande i de flesta projekt med höga krav på produktkvalitet, sortimentsbredd, rätt information och hög leveranssäkerhet. Elektroskandias produktutbud inom Infraområdet speglar banägarnas behov inom Kraft-, Elinstallation-, Telekommunikation och Belysningsmateriel.

När det gäller kundunikt sortiment har vi välutvecklade lösningar både logistiskt och digitalt som frigör kunderna från materielprocessen, som då kan fokusera fullt ut på sin huvudverksamhet.