Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en speciell miljö, inte minst när det gäller elinstallationer. Därför krävs järnvägsgodkänd materiel, som klarar högt ställda krav och följer internationella standarder. Sedan flera år tillbaka levererar Elektroskandia i stort sett all elmateriel till Railcare Lokverkstad i Långsele, som är specialiserade på verkstadstjänster för järnvägsfordon.

Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien.

Koncernen har omkring 150 medarbetare och bolagets säte är i Skelleftehamn. Railcare erbjuder spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, projekt- och specialtransporter samt verkstadstjänster. Verkstadstjänsterna finns vid två orter, där maskin- och vagnsverkstaden är belägen i Skelleftehamn och lokverkstaden i Långsele. Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan och har 14 anpassade spår för såväl lätt som tungt underhåll och en lyftkapacitet upp till 100 ton.

Patrik Söderholm är verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad i Långsele.

– Vi erbjuder verkstadstjänster såsom reparationer, uppgraderingar och löpande underhåll. Vi utför dessutom installation av radiostyrsystem och säkerhetssystem samt renoveringar och modifieringar av järnvägsfordon. Våra kunder består av främst leasingföretag som hyr ut lok och maskiner, som till exempel Nordic Re-Finance och Beacon Rail, men vi jobbar även mot transport- och entreprenadföretag inom järnväg, berättar Patrik Söderholm.

Display till det nya tågskyddssystemet ETCS.

Installation av tågskyddssystem

Vid företagets anläggning i Långsele arbetar cirka 20 medarbetare varav flera är elektriker.

– Ett av de pågående projekten är installation och driftsättning av tågskyddssystemet ETCS (European Train Control System), som det är mycket stor efterfrågan på. Det här systemet kommer bli standard på alla lok i såväl Sverige som övriga Europa. Idag finns det olika typer av system i olika länder men med ETCS kommer tågen enklare kunna användas i gränsöverskridande trafik. ETCS fungerar bland annat så att tågskyddsystemets omborddator tar över automatiskt och bromsar tåget om ej föraren respekterar gällande hastighetsbegränsningar eller ej påbörjar inbromsning i tid för att reducera farten. För tillfället har vi avtal på 24 installationer av ETCS, på två olika loktyper, som kommer utföras i år och nästa år, säger Patrik.

Leveranser av elmateriel dagligen

Sedan ett antal år tillbaka har Railcare Lokverkstad anlitat Elektroskandia som leverantör av all elmateriel.

Joakim Lundgren installerar ETCS.

– Elektroskandia har ett stort produktsortiment som även innehåller den typ av materiel som krävs för att få installeras i järnvägsfordon. Oftast beställer vi via deras e-handel och är det något vi behöver hjälp med så kontaktar vi utesäljaren Magnus Grundström eller tekniska innesäljaren Ulf Fahlgren. Vi får leveranser från Elektroskandia i stort sett varje dag, allt fungerar mycket bra och vi är väldigt nöjda, säger Patrik Söderholm.

Tågklassat materiel

Robin Stattin, jobbar med elinstallationer på ett lok som ska totalrenoveras.

– Jag har besökt Railcare Lokverkstad ett flertal gånger, ibland tillsammans med leverantörer till oss som erbjuder tågklassat materiel, däribland LAPP, Rutab och Schneider Electric. Vi levererar allt de behöver som till exempel kabel, skyddsslang, kontaktorer, tryckknappar, reläer etc. Det är ungefär samma typ av materiel vi levererar till skåpbyggare, men med den skillnaden att det här ska sitta i ett järnvägsfordon med de speciella krav det för med sig. Som exempel kan nämnas att det bland annat ställs höga krav på kabel som ska vara designad, testad och godkänd enligt internationella standarder, vad gäller halogenfrihet och andra brandegenskaper som är viktiga om en olycka eller brand skulle uppstå, säger Magnus Grundström och fortsätter:

– Det är en mycket stimulerande att jobba med Railcare Lokverkstad. Företaget är expansivt och utvecklas hela tiden samtidigt som järnvägsbranschen är en lite speciell verksamhet som det är kul att få en inblick i. Det känns också bra att vi och våra leverantörer kan tillgodose järnvägsbranschens höga krav.