Tunnelbanenätet i Stockholm växer, fler tåg tillkommer och för att ta hand om dessa behöver Högdalsdepån byggas ut. Region Stockholm gav uppdraget att utföra bana-, el-, signal-, tele- och kanalisationsarbeten till Broby Spår. Elektroskandia levererar kraftkabel och övrig elmateriel till projektet.

I Stockholm finns det sex stycken tunnelbanedepåer där tågen städas, repareras och parkeras på nätterna. Tunnelbanenätet planeras nu att byggas ut med 18 stationer och då räcker inte dagens depåkapacitet. Det är bakgrunden till att Landstingsstyrelsen 2016 beslutade att Högdalsdepån ska byggas ut för att kunna ta emot omkring dubbelt så många tåg som idag. Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs också en ny 2,5 kilometer lång tunnel för att kunna ta emot tåg från två tunnelbanelinjer. Under jord i anslutning till tunneln kommer även en ny uppställningshall för tåg att byggas.

– Det här är ett omfattande projekt som vi påbörjade i år och som ska vara klart i september 2026. Björn Sundqvist är Broby Spårs platschef vid Högdalsdepån och vi har en arbetsledare och fem montörer som kommer utföra alla ban-, el-, signal-, tele- och kanalisationsarbeten vid Högdalsdepån. Själv är jag arbetsledare EL 33kV och 750V och min kollega Rune Ståhl är arbetsledare 400V och Tele. Vi skall bygga 5 km spår, montera och bygga in 75 växlar, 12 000 meter strömskena och 5 000 meter kabelränna. Ett perfekt projekt för oss då vi har stor erfarenhet av spår, teknik och de förutsättningar som gäller vid arbeten i tunnelbanan, säger Per Åström, arbetschef El, Broby Spår.

För att färdigställa projektet kommer Broby Spår behöva använda sig av 2-3 traktorgrävare, 1-2 hjullastare, 8-10 bantekniker, 3 spårsvetsare, 1 växelbyggare och två mättekniker.

Järnvägar och spåranläggningar

Broby Spår är specialiserade på att bygga och underhålla järnvägar och spåranläggningar i Stockholm och Mellansverige. Verksamheten består både av separata spårarbeten och projekt inom bana, el, signal och tele. Bland kunderna märks bland annat Stockholms Lokaltrafik, Stockholms Hamnar samt flera fastighets- och byggföretag. Företaget grundades 2001 och har idag cirka 25 medarbetare. 2018 startade Broby Spår upp sin elavdelning, under ledning av Per Åström.

– I vårt uppdrag vid Högdalsdepån ingår bland annat att dra 750V likspänning samt kanalisation till tågens matning och även 400V kraft till växlar och värme till dem. Dessutom installation av belysning samt dragning av opto- och telekabel för styrning av de olika systemen, säger Per Åström och fortsätter:
– Jag har anlitat Elektroskandia som leverantör av elmateriel ända sedan början av 80-talet och det långvariga samarbetet har gjort att jag byggt upp en nära kontakt med dem och vi får alltid bra support. De har ett brett sortiment och kan erbjuda helheten till våra projekt, är snabba på att leverera och har konkurrenskraftiga priser. Dessutom är det bra med Elektroskandia att de är snabba med att ta fram nya lösningar och hitta ersättningsprodukter om det skulle behövas.

Mycket kraftkabel

Per Åström tog kontakt med Elektroskandias utesäljare Nicklas Schavon för att gå igenom projektet, vilken materiel man behövde och när det behövde levereras.

– De stora posterna var framför allt kraftkabel, hög- och lågspänning, samt installationskabel och diverse tillbehör kring det, säger Nicklas Schavon, utesäljare Elnät och Infra Elektroskandia.

De löpande kontakterna sköts framför allt med Philip Rosén, teknisk innesäljare Elektroskandia.

– Jag har hand om alla offerter till Broby Spår då det gäller materiel till Högdalsdepån. De är alltid ute i god tid, skickar mig underlag och avropar vartefter. Vi levererar bland annat kraftkabel, elnätskabel, transformatorskåp och installationsmateriel. Kabel och skåp är de stora posterna i detta projekt. Skåpen är specialbyggda för Stockholms tunnelbana och tillverkas av Ritter i Tyskland. Broby Spår skickar oss underlag på skåpen och vi beställer hem dem så att de endast behöver kontakt med en leverantör, berättar Philip Rosén.

Tillverkning i Sverige

Kabel till projektet tillverkas av Draka vid deras fabrik i Sverige, vilket är en fördel inte minst vid så här stora projekt då man har korta beslutsvägar och snabbt kan ställa om.

– Det unika för tunnelbanan är att de använder kraftkabel 36 kV. I det här projektet har vi levererat cirka 12 km av kraftkabeln AXQJ-TT Pure 1×240/35 36kV, cirka 2,5 km av AXQJ-RMF Pure 3×150/25 36 kV och även en del kopparkabel. Kabeln har vi tillverkat på beställning och kunden ropar av efter behov. Elektroskandia har ansvarat för leveranserna till Högdalsdepån och vi har ett mycket gott samarbete där Nicklas Schavon skött mycket av dialogen med Broby Spår medan deras tekniska innesäljare har en nära kontakt med vår offertavdelning i Nässjö. Detta har gjort att vi fått information i god tid så vi hunnit producera i god tid, säger Stefan Harrvik, regionansvarig Stockholm, Prysmian Group Scandinavia.

– Av högspänningskabel har vi dragit cirka hälften, så vi har kommit en bra bit på väg. Sen ska det också dras kabel i tunnlarna, som det kommer ta cirka tre år att spränga ut. Projektet flyter på bra, vi får leveranserna när vi behöver dem. Men det gäller att planera sina inköp och vara ute i god tid. Något som gäller för de flesta projekt idag, avslutar Per Åström.