Nu pågår byggnationen av Karlstad resecentrum, som skall bli ett nav för allt resande i staden och samtidigt knyta ihop centrum med stadsdelarna söder om järnvägen. Det här är ett mycket stort projekt bestående av flera delar – ombyggnad av Karlstad centralstation, byggnation av Trädgårdslänken en gångbro över järnvägen, och Vikenpassagen under järnvägen. Järnvägselektrikerna utför lågspänningsjobben i projektet och Elektroskandia levererar all den materiel som krävs.

Trafikverket är beställare av projektet med Infrakraft som huvudentreprenör. Infrakraft har tidigare anlitat Järnvägselektrikerna som underentreprenör för lågspännings- och kontaktledningsarbeten vid många tillfällen och sedan i juni är Infrakraft majoritetsägare i bolaget. Peter Larsson, projektledare/arbetsledare på Järnvägselektrikerna beskriver uppdraget:

– Det här är ett jätteprojekt som startade i februari i år och som kommer fortgå i tre olika etapper fram till sommaren 2026. En ny plattform och nya spår och perronger byggs för att fler tåg ska kunna trafikera Karlstad station. Halva spårområdet byggs om åt gången för att tågtrafiken hela tiden ska kunna vara igång. Med gångbron Trädgårdslänken knyter man ihop de södra och norra stadsdelarna och detsamma gäller Vikenpassagen under järnvägen som även fungerar som entré för resenärerna till tågens plattformar. Vårt uppdrag är att utföra alla lågspänningsjobb för såväl järnvägen som Trädgårdslänken och Vikenpassagen. Järnvägsbiten omfattar bland annat växlar, bangårdsbelysning, kraftfördelning till signalsystem och teknikhus

Bygger lågspänningsnätet

Järnvägselektrikerna ansvarar för allt som har med el att göra, kraft, belysning, kanalisation för allt som skall vara ingjutet etc. och bygger hela lågspänningsnätet från mätarskåp till slutförbrukare.

– Hittills har det varit mycket produktion på Trädgårdslänken där vi sett till så att kanalisation gjutits in. Sen har vi också gjort en hel del jobb på de nya mittplattformarna som byggs, bland annat installation av belysning och dragit fram ström till informationsskyltar med mera, säger Peter Larsson.

Kunnig beställare

Elektroskandia har samarbetat med Järnvägselektrikerna i flera år och kundansvarig är utesäljaren Andreas Mattsson.

– Vi har alltid en bra dialog med Järnvägselektrikerna och de är en mycket kunnig beställare. Till det här projektet levererar vi en hel del kabel, skåp, skarvar, kabelskyddsrör, belysning etc. säger Andreas Mattsson.

Ovärderlig service

– Vi köper i stort sett all den elmateriel vi behöver av Elektroskandia, bland annat kabel, som vi är storförbrukare av, men även kabelskåp och tillbehör samt belysning. De har ett brett sortiment som omfattar det mesta vi behöver. Det enda vi inte köper hos dem är det järnvägsspecifika materiel som är föreskrivet och skall köpas in via Inköp & Logistik på Trafikverket. Den största fördelen med Elektroskandia, förutom produktsortimentet, är att de ger oss jättebra service och löser allt. Vi har en kontaktperson att vända oss till och vi behöver bara ringa ett samtal, sedan är allt löst oavsett vad det gäller. En ovärderlig service. Dessutom har de mycket trevlig och hjälpsam personal i Karlstad-butiken, säger Peter Larsson och fortsätter:
– Givetvis finns det utmaningar med ett så här omfattande projekt, den främsta är att det är många teknikgrenar som måste synka jobben för att det skall fungera, framför allt när det ska gjutas in saker. Det krävs att man hela tiden har en bra dialog med de övriga på arbetsplatsen. Vårt samarbete med alla i det här projektet flyter på bra och vi kan hålla det uppgjorda tidsschemat.

 

Karlstad resecentrum – Karlstad Centralstation

Resecentrums olika etapper byggs av Karlstads kommun, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen AB.

 

Omfattning:

Etapp 1 – februari 2023 till vintern 2024
– Ombyggnad av järnvägsspår 4-6, ny mellanplattform, södra delen av Vikenpassagen och södra halvan av Trädgårdslänken.

 

Etapp 2 – hösten 2024 till vintern 2025
– Ombyggnad av spår 1-3 och 21. Färdigställande av Trädgårdslänkens norra halva. Ombyggnad av befintlig plattform. Norra delen av Vikenpassagen. Färdigställnade av mellanplattform.

 

Etapp 3 – vintern 2025 till sommaren 2026
– Färdigställande av Vikenpassagen med ljusinstallationer och ramper till plattformarna.

 

Källa: Infrakraft.se