Under perioden juli till september har samtliga anställda vid Elektroskandia genomgått ett speciellt utformat utbildningsprogram inom mångfald och inkludering, ett av företagets fokusområden inom hållbarhet.

Rasmus Carlqvist, people partner Elektroskandia, arbetar strategiskt och operativt inom HR.

– Vi vill spegla samhället, våra leverantörer samt våra kunder och genom ett aktivt arbete kring mångfald och inkludering skapar vi förutsättningar för fortsatt framgång.

Elektroskandia prioriterar rättvisa som en central del av vårt arbete för mångfald och inkludering. Målet är att skapa en rättvis arbetsmiljö för alla anställda och bidra till en hållbar framtid. För att öka förståelsen och nyttan har vårt moderbolag Sonepar tagit fram ett utbildningsprogram inom mångfald och inkludering som i år lanseras globalt inom hela koncernen, säger Rasmus.

Utbildningen, som tar cirka en timme att genomföra, är uppdelad i olika delar och inkluderar en uppföljning. Den syftar till att medvetandegöra deltagarna om stereotyper samt omedvetna fördomar och betonar att våra olikheter utgör vår styrka.

Fördelar för alla

Bland fördelarna med att främja mångfald och inkludering märks bland annat ökad produktivitet, kreativitet och engagemang, minskad personalomsättning samt ökad attraktivitet som arbetsgivare.

– I slutändan vill vi att detta bland annat ska resultera i att vi kan erbjuda ännu bättre service till våra kunder, ha ett bättre samarbete med våra leverantörer och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Alla vinner på att ha ett trevligt arbetsklimat som välkomnar alla oavsett kön, ålder, grupptillhörigheter och bakgrund, säger Rasmus Carlqvist.