Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia.

EU har beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Målsättningen är att öka kraven på hållbarhet och göra det enklare att kunna jämföra rapporteringen från olika företag.

CSRD kommer att rullas ut i omgångar från år 2024 till 2029. Till att börja med gäller det i år för börsnoterade företag med över 500 anställda. Elektroskandias moderbolag Sonepar, som är familjeägt, kommer att omfattas av CSRD från och med 2026.

– I stort går CSRD-rapporteringen ut på att du ska kunna redovisa effekten av din verksamhets sociala och miljömässiga aktiviteter, vad som påverkar ditt företag och vad man kan göra åt det. Tanken är att alla företag ska ha en gemensam måttstock, att öka transparensen och enklare kunna jämföra olika företag., säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia.

Bra förberedda för CSRD

Syftet med CSRD är att man vill höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Hållbarhetsrapporteringen ska granskas av tredje part vilket ska borga för att den är tillförlitlig och jämförbar.

 ”Vi ligger i framkant då det gäller hållbarhet och bedömer att vi redan idag klarar stora delar av CSRD-rapporteringen”

– Vi ligger i framkant då det gäller hållbarhet och bedömer att vi redan idag klarar stora delar av CSRD-rapporteringen. Så inom Sonepar-koncernen är vi väl förberedda på att ta detta nästa steg inom hållbarhet. En del av våra leverantörer och kunder påverkas dock av CSRD-direktivet redan i år och det gäller då att vi redan nu kan delge dem den data de behöver, säger Marcus.