För andra året i rad anordnar nu Elektroskandia en tävling där de anställda får chansen att bidra till hållbarhetsarbetet. I år gäller det att komma med det bästa förslaget för hur företaget kan minska sin klimatpåverkan.

Bakgrunden till tävlingen är att man inom organisationen har en unik kompetens när det gäller olika energisparåtgärder, som man dagligen föreslår för sina kunder. Varför då inte dra nytta av den kunskapen och få medarbetarna att komma med förslag till hur Elektroskandia själva kan bli ännu bättre på att spara energi? Det var så idén till tävlingen föddes.

– Vi blev förra året överväldigade över det stora engagemanget från våra medarbetare då vi fick in närmare 70 olika förslag på hur vi på bästa sätt kan spara energi i företaget. Det var många bra förslag och av dessa valde vi ut tre stycken som fick pris och som vi valt att jobba vidare med, säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia.

Ett av bidragen gällde energibesparing i butik, genom att stänga av den digitala mediakiosken då butiken är stängd. Ett annat var förslag på förbättringsområden kring avfallshanteringen i butikerna och det tredje handlade om att byta ut alla företagets adventsljusstakar till LED. I det senare fallet hade förslagsställaren även räknat ut den totala energibesparingen, som blev rätt betydande då det är många ljusstakar som är tända, dygnet runt under lång tid.

– Syftet med årets tävling är dels att sänka vår klimatpåverkan, dels att öka medvetenheten kring hur vi påverkar miljön omkring oss. Det kan vara något enkelt som att sluta använda pappmuggar eller något större som att få bort alla engångsartiklar i verksamheten.

En förutsättning för att ett förslag ska ha chans att vinna är att det skall hjälpa Elektroskandia att minska sin klimatpåverkan utan att sänka företagets lönsamhet.

– De förslag som kommer in bedöms av en jury på företaget, enligt hur många liter bränsle, kg avfall CO2 etc. bedöms sparas, hur lönsamt och hur genomförbart förslaget är. De tre bästa förslagen kommer att vinna pris. Vi hoppas på minst lika stort engagemang och deltagande som förra året, säger Marcus.

Tävlingen pågår från den 30:e oktober till den 15:e december.