Elektroskandia har nu släppt sin årliga hållbarhetsrapport, som är företagets åttonde utgåva.

Hållbarhetsrapporten baseras på den internationella standarden GRI, ett globalt ramverk för hållbarhetsrapportering som används av företag i fler än 100 länder. Elektroskandias hållbarhetsrapport omfattar hela företagets hållbarhetsarbete vilket inkluderar ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor.

– Vi är mycket stolta över årets hållbarhetsrapport. Vi har uppdaterat den grafiska designen och har kunnat addera mer innehåll än föregående år. En nyhet är att årets rapport är granskad och verifierad av ett tredjepartsföretag, KPMG. De har läst rapporten, kontrollerat våra underlag och vi har förklarat hur vi kommit fram till resultaten. Denna granskning är något som stärker och ger ytterligare tyngd åt vår hållbarhetsrapport, säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia.

Ständigt förbättringsarbete

Hållbarhetsrapporten tar avstamp i den strategi Elektroskandia har valt och sammanfattar allt företaget gör inom hållbarhetsområdet. Hur företaget arbetar med att minska utsläpp, vara en bättre arbetsgivare etc.

– Vårt hållbarhetsarbete involverar hela företaget och innebär ett ständigt förbättringsarbete inom olika områden. Vi ser att vi är på rätt väg inom alla områden samtidigt som det också finns utmaningar. Vår största utmaning i dag är leveranskedjan, det vill säga transporter till oss, de produkter vi köper samt nya regler och lagar, det vill säga sådant vi måste förhålla oss till men inte kan kontrollera fullt ut. Hållbarhetsrapporten ger oss en bra bild över nuläget och vilka områden vi behöver fokusera vårt arbete på framöver, säger Marcus.

Gå in på elektroskandia.se, där du kan läsa mer och ladda ner hållbarhetsrapporten.