Elektroskandia genomför löpande interna revisioner av företagets olika funktioner. Resultatet används sedan som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet.

Elektroskandia har ett ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 (Kvalitet), 14 001 (Miljö) inkl. STEMFS (Energi) och 45 001 (Arbetsmiljö). Certifieringen enligt ISO kräver att det genomförs regelbundna interna revisioner för att jämföra hur processer utförs i det dagliga arbetet med vad som är beslutat i ledningssystemet. Internrevisionen är en del i kvalitets- och hållbarhetsarbetet.

– Vi är fem medarbetare som, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, även arbetar med interna revisioner. Varje år får vi av ledningsgruppen några fokusområden inom företaget att utföra revisioner på. Alla företagets funktioner revideras enligt ett schema som fastställs varje år. Vi intervjuar då representativa medarbetare på respektive funktion som får berätta hur arbetssätt och processer genomförs, säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia.

Med hjälp av internrevisionen kan ledningen följa upp hur verksamheten drivs och att rutiner följs och mål uppfylls. Resultatet av internrevisionen måste också kunna visas upp om man får en extern revision.

– Om vi hittar något som avviker från standard noterar vi avvikelsen och vi kan också komma med förbättringsförslag och rekommendationer. Genom att följa standarden har vi en bra grund att stå på och det blir en ”röd tråd” att följa för hur man gör saker och ting. De interna revisionerna ger oss möjlighet att se över våra processer och hela tiden få verksamheten att bli lite bättre.