Elektroskandias moderbolag Sonepar är anslutet till SBTi (Science Based Targets initiative), som är det största internationella ramverket för företag att mäta klimatmål i linje med Parisavtalet. SBTi utvecklas ständigt med transparenta metoder och vetenskapligt  baserade klimatmål, vilket innebär ett mål om att hålla den globala uppvärmningen till 1.5 grader och netto-noll utsläpp senast 2050.

 

 

Det klimatmål man redovisar för SBTi ska omfatta såväl direkt utsläpp som indirekta utsläpp från inköpt energi. Dessutom ska utsläpp i hela övriga värdekedjan kartläggas noggrant. Det senare utgör givetvis en stor utmaning då det kan vara svårt att få koll på data kring varje inköpt produkts hela leveranskedja från fabrik till att vi levererat den eller utsläpp från våra egna lokaler jämfört med där vi hyr in oss. Det finns också en risk för att olika företag mäter på olika parametrar vilket gör det svårt att jämföra hur man gått tillväga för att komma fram till en viss siffra. Här ser vi en viktig uppgift för SBTi att standardisera hur man mäter för att kunna få en så rättvis bedömning som möjligt mellan företag, säger Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia.

”När det gäller mätning av co2-utsläpp är det viktigaste att man kan redovisa åtgärderna bakom siffrorna och att man mäter på samma sätt över tid”

 

SBTi är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP). Företag som sätter ett mål kan lämna in dem till SBTi för godkännande och sedan få dem publicerade och använda målet i sin kommunikation.

Nytt år innebär nu mycket data som ska sammanställas, inte minst på hållbarhetsområdet. När det gäller mätning av co2-utsläpp är det viktigaste att man kan redovisa åtgärderna bakom siffrorna och att man mäter på samma sätt över tid. Metoder förfinas och utvecklingen går fort samtidigt som co2-mätning är ett komplext område. Viktigast är att man sätter upp mål, mäter, följer upp, genomför förbättringar och mäter igen. Vår målsättning är att hela tiden minska våra utsläpp och förbättra vårt hållbarhetsarbete, säger Marcus.