Hållbara vitvaror

Hållbara vitvaror

Elektroskandias försäljning av vitvaror erbjuds under varumärket Cylinda som utvecklas och produceras primärt via europeiska OEM (Original Equipment Manufacturer) producenter. Cylindas fem huvudleverantörer är ledande leverantörer och producenter av vitvaruprodukter...
Medlem i UN Global Compact Network

Medlem i UN Global Compact Network

Via moderbolaget Sonepar är Elektroskandia medlemmar i UN Global Compact Network. Nätverket bildades under World Economic Forum i Davos 1999, med syfte att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption...
Källsortering av avfall vid varje butik

Källsortering av avfall vid varje butik

En viktig del för att minska miljöpåverkan är källsortering av avfall, något som sker såväl vid logistikcentret i Örebro som i samtliga Elektroskandias 49 butiker runt om i landet. Carina Karlsson, drift- och etable­ringschef, berättar om hur arbetet med källsortering...
Källsortering med hög målsättning

Källsortering med hög målsättning

Elektroskandia har som målsättning att källsortera 97 procent av allt avfall vid logistikcentret i Örebro. Under 2020 nådde man upp till 96,7 procent, ett bra resultat men det finns alltid utrymme för förbättringar. Elektroskandia genomför regelbundet en kartläggning...
Arbete för en hållbar försörjningskedja

Arbete för en hållbar försörjningskedja

 För att säkerställa hållbarhet i hela affären krävs det kontroll genom hela värdekedjan. – Jag ansvarar för hållbarhetsarbetet när det gäller våra leverantörer och deras produkter. Tjänsten är ny i företaget och jag har arbetat här sen maj i år. Bakgrunden till...