Fokus på hållbara förpackningar

Fokus på hållbara förpackningar

För att minimera miljöpåverkan arbetar Elektroskandia för att minska mängden förpackningar och att de som används till så stor del som möjligt består av återvunnet material och att de kan återanvändas eller materialåtervinnas. Antalet förpackningar i samhället ökar...
Gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid

För att säkerställa att produkter och råvaror som importeras till EU har producerats på ett hållbart sätt har EU-förordningen CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) införts. Syftet med förordningen är att förhindra koldioxidläckage, något som uppstår när företag...
Kontroll på användning av konfliktmineraler

Kontroll på användning av konfliktmineraler

Kobolt, guld, tenn, volfram och tantal är mineraler som ofta används för att tillverka IT-produkter och annan modern teknik. Fördelen dessa mineraler har är att de leder ström och är tåliga men den stora nackdelen är att en del av utvinningen sker i konfliktdrabbade...
Vetenskapligt baserade klimatmål

Vetenskapligt baserade klimatmål

Elektroskandias moderbolag Sonepar är anslutet till SBTi (Science Based Targets initiative), som är det största internationella ramverket för företag att mäta klimatmål i linje med Parisavtalet. SBTi utvecklas ständigt med transparenta metoder och vetenskapligt ...
Utökade krav för hållbarhetsrapportering

Utökade krav för hållbarhetsrapportering

EU har beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Målsättningen är att öka kraven på hållbarhet och göra det enklare att kunna jämföra rapporteringen från olika företag. CSRD...
Tävling för att minska Elektroskandias klimatpåverkan

Tävling för att minska Elektroskandias klimatpåverkan

För andra året i rad anordnar nu Elektroskandia en tävling där de anställda får chansen att bidra till hållbarhetsarbetet. I år gäller det att komma med det bästa förslaget för hur företaget kan minska sin klimatpåverkan. Bakgrunden till tävlingen är att man inom...