Utökade krav för hållbarhetsrapportering

Utökade krav för hållbarhetsrapportering

EU har beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Målsättningen är att öka kraven på hållbarhet och göra det enklare att kunna jämföra rapporteringen från olika företag. CSRD...
Tävling för att minska Elektroskandias klimatpåverkan

Tävling för att minska Elektroskandias klimatpåverkan

För andra året i rad anordnar nu Elektroskandia en tävling där de anställda får chansen att bidra till hållbarhetsarbetet. I år gäller det att komma med det bästa förslaget för hur företaget kan minska sin klimatpåverkan. Bakgrunden till tävlingen är att man inom...
Förbättring och effektivisering

Förbättring och effektivisering

Elektroskandia genomför löpande interna revisioner av företagets olika funktioner. Resultatet används sedan som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Elektroskandia har ett ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 (Kvalitet), 14 001 (Miljö) inkl. STEMFS...
Satsning på mångfald och inkludering

Satsning på mångfald och inkludering

Under perioden juli till september har samtliga anställda vid Elektroskandia genomgått ett speciellt utformat utbildningsprogram inom mångfald och inkludering, ett av företagets fokusområden inom hållbarhet. Rasmus Carlqvist, people partner Elektroskandia, arbetar...
Reparation av träpall har gett resultat

Reparation av träpall har gett resultat

Elektroskandia har som ett hållbarhetsmål att sänka mängden avfall och återvinna i större utsträckning. Som ett led i detta arbete låter man, sedan drygt ett år tillbaka, reparera lastpallar i stället för att göra träflis av dem. Det här kretsloppstänket har gett...
Hållbarhetsrapport för 2022 publicerad

Hållbarhetsrapport för 2022 publicerad

Elektroskandia har nu släppt sin årliga hållbarhetsrapport, som är företagets åttonde utgåva. Hållbarhetsrapporten baseras på den internationella standarden GRI, ett globalt ramverk för hållbarhetsrapportering som används av företag i fler än 100 länder....