Allt fler byggnader miljöklassas och det ställs ökade hållbarhetskrav från byggföretag, fastighetsägare och myndigheter. Samtidigt händer det mycket på hållbarhetsområdet och det gäller att vara uppdaterad. Elektroskandia satsar på att ha den främsta kompetensen och utbildar därför löpande all personal inom hållbarhet.

Elektroskandias medarbetare och deras kompetens är företagets främsta styrka och konkurrensfördel. Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig på Elektroskandia berättar om företagets utbildningssatsning inom hållbarhet.

– Det första steget var en e-learning utbildning i CO2-utsläpp, som alla i personalen har genomgått. Nu till sommaren kommer nästa steg som är en utbildning i cirkularitet, vilket handlar om att komma ifrån ”slit och släng” och gå från att producera, använda och slänga, till att istället för att slänga återvinna produkten. Det kommer därför ställas ökade krav på leverantörer att deras produkter ska kunna återvinnas och det förväntas komma flera standarder och direktiv när det gäller cirkularitet.

Cirkularitet är ett ekonomiskt system som syftar till att produkter och material ska användas, avfall ska återvinnas och naturliga system återskapas.

– Begreppet cirkularitet innefattar många underbegrepp och handlingar som man lyfter och går igenom i utbildningen. Man har graderat och sammanfattat dessa till tio stycken – de 10 R’en som de kallas på engelska. De betyder att vi, våra leverantörer och våra kunder ska stäva efter att:

 

 

Alla Elektroskandias medarbetare kommer nu genomgå e-learning utbildningen inom cirkularitet.

Denna utbildning görs på global nivå inom moderbolaget Sonepar. Parallellt med detta genomförs även utbildningar som är lite mer riktade till specifika delar av verksamheten, till exempel en utbildning i ett material försäljningsavdelningen använder i dialog med kunder.

– Vi vill ligga i framkant inom hållbarhet och därför är det viktigt att vi också kan svara på frågor på området från våra kunder. Kraven på hållbarhet ökar och kunderna ska känna sig trygga med att de alltid kan fråga vår personal om vad som gäller, säger Marcus Gustavsson.