Zinkgruvan_1_551

Zinkgruvan Mining producerar varje år omkring 80 000 ton zink, 30 000 ton bly och 4000 ton koppar. För detta krävs dagligen ett stort antal elarbeten och installationer.
Sedan ett halvår tillbaka är Elektroskandia huvudsaklig leverantör av elprodukter till Zinkgruvan. Något som har förenklat och förbättrat administrationen runt elarbetena i gruvan.

I det anrika Zinkgruvan utanför Askersund har brytning pågått ända sedan 1857 och fortfarande finns stora mängder zink/bly – och kopparmalmsreserver i berggrunden.

 

Zinkgruvan_2_250700 olika lagerartiklar

– Det är många komponenter som måste vara på plats för att hålla driften igång i en anläggning av den här storleken, berättar Christian Erhard, inköpschef vid Zinkgruvan Mining. Bland annat behövs en stor mängd elprodukter.

Zinkgruvan beställer dagligen ett stort antal artiklar från Elektroskandia. Totalt rör det sig om runt 700 olika produkter.

– Det är allt ifrån allt ifrån kablar, hylsor, jordkoppel och armaturer till komponenter till de stora kvarnarna, pumpar och 20 kW ställverk.

Produkterna levereras från Elektroskandias lager i Örebro till Zinkgruvans godsmottagning, där det packas om och skickas till rätt plats. Zinkgruvan har själv två elverkstäder som utför elarbetena. En verkstad på marknivå och en på 800-metersnivån där 17 personer jobbar.

”Avtalet ger färre kontakter vilket effektiviserar arbetet och leveranserna”

 

Elektroskandia huvudsaklig leverantör

– Elektroskandia har funnits med i bilden som leverantör under lång tid, men sedan i somras har vi ett avtal på plats med Elektroskandia som vår huvudsakliga leverantör av allt elmaterial, berättar Christian Erhard.

Zinkgruvan Mining hade tidigare ett 20-tal olika leverantörer och tanken var att försöka hitta en leverantör som kunde ta ett helhetsgrepp.

– Vårt mål är att effektivisera vår inköpsprocess och samtidigt få volymfördelar, säger Christian Erhard. Det är enklare och tidsbesparande för oss att kontakta en leverantör jämfört med flera olika och vi har samtidigt kunnat dra ner på antalet transporter till och från anläggningen.

Zinkgruvan_3_551


Bengt Österberg, arbetsledare under jord i arbete med att renovera ett kabelskåp.

Utvärdering och dialog

Avtalet tecknades i juli 2013 och sträcker sig över ett år, med möjlighet till förlängning. Under avtalstiden är ett antal uppföljningsmöten inplanerarade för att utvärdera samarbetet.

– Det fungerar väl, säger Christian Erhard. Nu samtalar vi om hur vi inom samarbetet ska kunna uppnå ännu bättre lösningar som leder till ännu snabbare kundsupport och kortare leveranstider.

– Jag tycker vårt samarbete fungerar bra. Zinkgruvan Mining är en stor och viktig kund och vi har kontinuerligt en bra dialog, säger Anders Lundberg, utesäljare vid Elektroskandia.

Text: Otto Marand

 

Fakta – Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan_4_250Grundat: 1857 av Vieille Montagne
Ägare: Lundin Mining, sedan 2004
Anställda: cirka 360
Produkter: Zink, bly, koppar, silver
Produktionsmål 2014: Zink: 75-80000 ton i slig. Bly: 27-30000 ton i slig. Koppar: 3-4000 ton i slig.
Malmkropp: 5 kilometer lång och 25 meter tjock
Gruva: Två schakt leder ner till gruvan på mellan 350 och 1130 meters djup. . Skivpallsbrytning.
Antal elverkstäder: 2 st
Avtalskund med Elektroskandia sedan: 2013