Zenita installerar just nu ett större säkerhetssystem vid nya Kungliga Musikhögskolans (KMH) campus vid Vallhallavägen i centrala Stockholm.

Företaget valdes som säkerhetsleverantör i den offentliga upphandlingen som gjordes under våren 2015. Totalentreprenaden omfattar larm och säkerhetssystem, med inbrottslarm och passersystem integrerat i systemet ASSA ARX. Av de omkring 300 kortläsarna är en del specialbeställda för att passa till de ljudisolerade, extra tjocka innerdörrarna i lokalerna. Zenita samarbetar i det här projektet med Elektroskandia, som levererat ASSA ARX-systemet.

Efter mer än 55 år i provisoriska byggnader får KMH nu nya lokaler. Akademiska Hus bygger till sammanlagt 21 600 kvadratmeter och flexibelt byggda konsertsalar ska möjliggöra både stora och småskaliga konserter.

 

Tydlig huvudentré MusikhögskolanTydlig huvudentré

Den nya tydliga huvudentrén i glas mot Valhallavägen förses med en foajé för mingel både för studenter under dagen, och för konsertbesökare på kvällen. I anslutning till entrén byggs en konsertsal med 700 publikplatser.

Högskolans centrala funktioner, konsertsalar, studiokomplex, undervisningssalar och kontor för ledning, lärare och administration, ligger i ett hus med glasfasad mot Valhallavägen och byggs samman med den gamla stallbyggnaden, som blir det nya högskolebiblioteket. De nya lokalerna för Kungliga Musikhögskolan beräknas stå färdiga under våren 2016.

 

Kundreferenser

Stockholmsföretaget Zenita, som också installerade passersystemet i den tidigare Musikhögskolan, fick uppdraget att installera ett komplett integrerat system med passersystem och inbrottslarm till nya KMH. Detta efter att ha vunnit upphandlingen tidigare i år.

– Det var en ny upphandling enligt LOU där upphandlingsansvariga inte bara tittade på produkter och priser, utan också vägde in de konkurrerande företagens kundreferenser från tidigare projekt. Något som blir allt vanligare i utvärderingsmodellen i offentliga upphandlingar, berättar Jens Lennen, vd för Zenita AB.

 

Dörrarna är extra tjocka och ljudisoleradeSpecialbeställda dörrbladsläsare

Lokalerna i nya KMH är specialanpassade för de höga krav som musikutbildningarna ställer. Ett exempel på det är att en del av innerdörrarna är ljudisolerade och extra tjocka. Därför specialbeställde Elektroskandia dörrbladsläsare med längre don, från ASSA-fabriken i Finland.

Zenita har under hösten arbetat med installationerna och är nu inne i slutskedet av projektet.

– Det har flutit på riktigt bra trots att det varit ett utmanande projekt, berättar Jens Lennen. Bland annat fick våra tekniker gå en akustikutbildning innan projektstarten för att lära sig hur de exempelvis ska göra håltagning och dra kablage för att inte inverka på akustiken i lokalerna.

– Samarbetet med Elektroskandia har också fungerat bra, säger Jens Lennen. De har ställt upp på ett fint sätt och har jobbat hårt för att få allt material på plats i tid.

 

ASSA ARX säkerhetssystemBeprövat och säkert

– ARX är ett beprövat och säkert system med passersystem och larm integrerat. Inomhus har vi också använt trådbundna dörrbladsläsare, vilket ger riktiga dörrindikeringar och dörrstatus i realtid, som kan visas i en grafisk presentation, säger Jens Lennen.

Förutom skalskyddet fungerar ARX-systemet också som ett verksamhetssystem där exempelvis bokningar av salar och utdelning av behörighet till lokaler hanteras.

– ASSA arbetar just nu inför lanseringen av det nya V4-systemet som kommer ta ytterligare kliv vad gäller integrering av system, berättar Jens Lennen.

 

Samarbete med Stockholms Hamnar

Zenita är inne i en period med hög orderingång och en rad stora projekt väntar under det första halvåret 2016.

-Detta har nu skapat ett utrymme för att delvis anställa fler tekniker till Zenita men även hitta nya samarbeten med utvalda installatörer som underentreprenörer i våra kommande projekt.

– Vi har jobbat hårt med att fokusera på kritisk infrastruktur och större kontorsfastigheter de senaste tre åren och det börjar ge resultat nu, säger Jens Lennen.

Exempelvis har ett samarbete inletts med Stockholms Hamnar som just nu bygger ut många av sina verksamheter. Bland annat den nya hamnen och passagerarterminalen i Värtahamnen.

– Är Elektroskandia konkurrenskraftiga även i fortsättningen kommer vi säkert samarbeta i fler projekt framöver, säger Jens Lennen.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Zenita i det här stora projektet, kommenterar Christer de Wahl, systemsäljare Tele, Data & Säkerhet vid Elektroskandia.