Det var onekligen ett stort och utmanande projekt enmansföretagaren Wille Williams tog på sig, då han tackade ja till att ansvara för alla maskininstallationer till den nya anläggningen för däckåtervinning. Tack vare pålitliga materialleveranser samt goda samarbeten med såväl kund som underentreprenörer är den imponerande anläggningen nu igång, efter cirka sex månaders arbete.

Anläggningen ägs av Svensk Däckåtervinning och är belägen på Tekniska verkens mark i Linköping.

– Min kund är Årsjö Recycling, som driver anläggningen åt Svensk Däckåtervinning. Jag har jobbat med dem i säkert 10 år, men det här är det absolut största uppdraget. Förutom denna kund arbetar jag bland annat åt olika industrier, med all typ av el- och teknikinstallationer samt även en hel del service. Till min hjälp har jag ibland även ett par andra enmansföretagare som jag kan lita på, berättar Wille Willams, som driver företaget WilleFix.

90 000 ton däck återvinns per år

Svensk Däckåtervinning är ett icke vinstdrivande kretsloppsföretag som ansvarar för landets insamling och återvinning av de däck som tjänat ut. I Sverige återvinns cirka 90 000 ton däck varje år och av dessa tar Årsjö Recycling hand om cirka 50 000 ton. De hade tidigare en anläggning i Norrköping men Svensk Däckåtervinning ville nu ta nästa steg och etablera en ny, större anläggning i Linköping. Den nya återvinningsanläggningen är tre till fyra gånger så stor som den förra.

– Årsjö har åtta lastbilar som åker runt i Sverige och samlar in däck hos bilfirmor, återvinningsstationer etc. och transporterar dem till den här anläggningen, materialet tas till vara på och kommer till så stor nytta som möjligt i nya tillämpningar, säger Wille.

När man köper ett nytt däck går 20 kronor till miljöåtervinningen via producentansvaret och det är detta som sedan finansierar återvinningen. Tack vare retursystemet återvinns idag 100 procent av alla däck i Sverige. Däcken som samlas in, avsynas och körs sen i maskiner där knivar finfördelar materielen och man skiljer gummi från avfall etc. Materialet går vägen direkt tillbaka till stålindustrin samt även till pyrolusfabriker där man tar vara på till exempel gasen, som används för att tillverka däck. Granulaten används även till att tillverka nya däck, utfyllnad i asfalt samt betong, fyllnadsmaterial på konstgräsplaner men även tillverkning av till exempel skor, skummattor, möbler eller andra gummiprodukter.

– Området som Årsjö håller till på är 4 hektar stort och den nybyggda maskinhallen är på 4000 kvm. Anläggningen består av två hallar och återvinningslinor med längder om vardera cirka 30 meter, vilka däcken går igenom på ett antal olika stationer. Den nya anläggningen har levererats av det danska företaget Eldan Recyling, som är specialister på området och min roll var att ansvara för alla maskininstallationer, transportband, motorer, styrningar etc., säger Wille.

Storleken en utmaning

Wille har under alla år köpt den elmateriel som behövs från Elektrosandia och så även till detta projekt.

– Jag får alltid bra support från Elektroskandias säljare och är nästan dagligen i deras butik i Norrköping för att hämta materiel. Till detta projekt har det dock varit så stora mängder så jag beställt ut det direkt till siten. Leveranserna har kommit i tid så jag har kunnat hålla tidplanen.

– Det här är en riktigt häftig anläggning och det är kul att ha fått vara delaktig i projektet. Vi har bland annat levererat trådstegar, kabelstegar, kanalisation, centraler etc. samt all kringutrustning för installation av återvinningsmaskinerna, kommenterar Charlie Eriksson, utesäljare Elektroskandia.

I november förra året började Wille arbetet med den nya däckåtervinningen, den första hallen var klar i mars och den andra i juni.

– Den stora utmaningen har varit storleken på projektet och även om mycket varit färdigt från maskinleverantören har vi gjort en del ändringar och byggt om vissa funktioner efter kundens önskemål. Det har varit väldigt spännande och lärorikt att få göra en ny maskinlinje från start och att Eldan Recycling dessutom kommer att ha denna anläggning som visningsindustri för Europa gör mig otroligt stolt, säger Wille Williams.