För att kunna såga många stockar på kort tid och därmed få ekonomi i verksamheten har VIDA Nössemark investerat i helt ny produktionsutrustning. Med en årsproduktion om 140 000 m3 färdiga produkter är man nu ett av de effektivaste sågverken i Europa.

– Vi är ett nischat sågverk när det gäller timret vi köper och produkterna vi säljer. Vi arbetar med mindre stockar, så kallade kubbstockar, som sågas i 2,45 längder och av detta produceras hyvlat konstruktionsvirke, hyvlad hållfasthetsklassad byggregel. En fördel med korta stockar är att råvaran är billigare men för att få lönsamhet måste man såga många stockar på kort tid. Därför har vi investerat cirka 300 miljoner kronor för att bygga om sågverket till ett höghastighetssågverk, berättar Styrbjörn Johansson, vd på VIDA Nössemark AB.

Ny såglinje och hyvleri

VIDA är den största privatägda sågverkskoncernen i Sverige. I koncernen finns nio sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade. Dessutom har man husmodulsfabriker, emballagetillverkning samt företagen VIDA Energi och VIDA Skog, som köper in skog från privata skogsägare. Sågverket i Nössemark, med 38 anställda, är helt inriktat på kubb och företagets huvudmarknader är Storbritannien, USA och Australien.

– Tidigare var det här ett traditionellt sågverk, men för att kunna utveckla det till den processindustri vi vill ha var vi tvungna att bygga helt nytt med en helt ny såglinje samt hyvleri, säger Styrbjörn Johansson.

Bra service ovärderligt

För cirka två år sen började ombyggnaden av sågverket. Ansvarig för elinstallationen var Niklas Göransson, ledande montör på Elinsta Telemontage/WS Elcon.

Några av de som arbetat med elinstallationerna vid VIDA Nössemark, fr.v. Mattias Bäck, WS
Elcon, Niklas Göransson, Elinsta Telemontage/WS Elcon och Jacob Kemppainen, WS Elcon.

– Det här var ett stort projekt där vi var mellan sex och åtta man som jobbade närmare 3000 timmar totalt med elinstallationen. Huset är cirka 2100 kvm och elinstallationen omfattade produktionsdelen, verkstad, sliprum, personalutrymmen, kontor, omklädningsrum och matsal. Vi gjorde all civil el och belysning samt kopplade på från transformatorn in i ställverket och ut till alla grupper. Vi kopplade även in spånsugen på 160 kW och installerade ny ytterbelysning, säger Niklas Göransson och fortsätter:

– Jag anlitar för det mesta Elektroskandia och därför var det naturligt att ta med dem i projektet. De har bra priser och ger fantastiskt bra service. I det här projektet har jag haft bra hjälp av Elektroskandias utesäljare Stefan Jansson. Elektroskandia levererade all elmateriel till projektet och de hjälpte även till med projekteringen av Cebe Belysning, bland annat när vi skulle ha armaturer på 11 meters höjd i lokalerna. De var också snabba med att kunna ta fram ny kabel på en dag då ett rör i plattan hade missats. Sån service är ovärderlig.

I verkstadsdelen lyser armaturen Altum upp lokalen.

Ett av de effektivaste sågverken

Med den nya produktionsutrustningen är nu VIDA Nössemark ett av effektivaste sågverken i Europa.

– Marknaden är mycket god med hög efterfrågan och bra priser. Med vår toppmoderna anläggning kan vi nu tillgodose våra kunders krav. Vi har nu kapacitet för 60 stockar per minut, vilket innebär att en fullastad timmerbil med släp räcker till 20 minuters produktion! Vi ligger nu nära budgeterad kapacitet med en årsproduktion om cirka 140 000 m3 färdiga produkter. Det här gör att vi ser framtiden an med stor tillförsikt, avslutar Styrbjörn Johansson.