Elektroskandia har under många år samarbetat med pappersmaskinstillverkaren Valmet, dit man levererar all typ av elmateriel såväl till produktionen som till fastighetssidan, för underhåll av fabriken. Samarbetet utvecklas allt mer för att skapa ökad effektivitet och lönsamhet.

Anders Ericson, Valmet och Anders Ronge, Elektroskandia.

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige och flera produktions- och R&D-enheter i Sverige, varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall. Valmet på Lamberget i Karlstad har cirka 570 anställda och levererar kompletta mjukpappersmaskiner med tillhörande utrustning till kunder världen över.

Leveranser flera olika vägar

– Vi har ett mycket omfattande och ökande samarbete med Valmet. Och det rör sig om stora volymer. Dels levererar vi elmateriel till produktionen, dels till fastighetssidan. Vi levererar även direkt till Caverion, som ansvarar för underhållet på anläggningen, bland annat en hel del belysning. Slutligen så levererar vi även elmateriel till de skåpbyggare som bygger automatikskåpen till pappersmaskinerna. Skåpen levereras sedan av oss till Valmet, berättar Anders Ronge, utesäljare och kundansvarig för Valmet på Elektroskandia.

Pappersmaskinerna som tillverkas i Karlstad levereras till kunder över hela världen. 2017 var ett rekordår och man tillverkade då åtta maskiner vid anläggningen.
– Maskinen monteras upp i sin helhet vid enheten i Karlstad, där vi sedan kontrollerar och verifierar vissa kritiska rörelser och funktioner. Därefter monteras maskinen ned och packas i containrar för leverans till kund, säger Anders Ericson, produktionsinköpare på Valmet AB.

Exportorder kräver extraarbete

Till produktionen köper man i främst in kabel, kabelkanaler, kabelstegar och en hel del övriga komponenter. På Elektroskandia är ett team av medarbetare inblandade i affärerna med Valmet, bland annat de tekniska innesäljare Morgan Svensson och Elin Lindberg samt avdelningen Projektpackning i Örebro.

Elektroskandia levererar stora volymer elmaterial till Valmet i Karlstad.

– Jag handlägger bland annat exportorder och har jobbat med Valmet under flera år. Anders Ronge och jag har ett nära samarbete kring varje order och jag ordnar allt det praktiska med exporten. Exportorder skiljer sig mycket från vanliga order, tullhandlingar ska skrivas och Valmet har egna packsedlar på vilka vi spaltar upp alla artiklar som ingår i varje kolli. Vi skriver exportorder och all materiel hämtas ut från lagret. Sen går det vidare till vår projektpackning som sköter plockning, packning, positionsmärkning etc. I en del fall ska också godset sjöpackas, vilket ställer speciella krav, säger Morgan Svensson och fortsätter:
– Förra året hade vi en stor leverans till Polen, dit en av Valmets maskiner skulle levereras. Det var ett mycket stort projekt där jag hade kontakt med Valmets projektledare både i Sverige och Polen. Vi hade ett nära samarbete under hela projektet och ordern kompletterades vartefter. Det var roligt att vara så delaktig i affären. Det var många kilometer kabelstegar, som skickades direkt från tillverkaren till Polen medan kabeln kördes från vårt lager i Örebro. Vi offererade kabeln på våren men beställningen kom under sommaren. Problemet var att den nya brandklassningen av kablar (CPR) precis då börjat gälla. Det ställde till en hel del extrajobb med nya offerter och det var svårt att få fram nya e-nummer samtidigt som leverantörerna inte kunde leverera. Det löste sig dock till slut men det var tufft arbete.

Vill köpa mer från färre

Under åren har samarbetet mellan Valmet och Elektroskandia blivit allt tätare och det finns även planer på att ytterligare fördjupa det framöver.
– Vi jobbar i stor utsträckning med SRM (Supplier Relationship Management), ett arbetssätt som bygger på nära samarbete med ett antal utvalda nyckelleverantörer. Att vara nyckelleverantör till Valmet innebär att vi tillsammans arbetar med att optimera och effektivisera processer i syfte att hitta områden där vi kan göra gemensamma besparingar för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En annan del handlar om att samla större volymer hos utvalda nyckelleverantörer och där pågår just nu ett arbete med Elektroskandia. Samarbetet med Elektroskandia fungerar mycket bra, de är en erkänt bra leverantör inom området, har ett brett sortiment, bra priser och de är lokaliserade nära oss. De är också smidiga att ha att göra med. Det är sällan några problem och skulle något uppstå så löser de det snabbt, avslutar Anders Ericson.