Några av de inblandade i projektet, fr.v. Magnus Frid pilot från Fiskeflyg, Stig Åkemalm (montageledare), Kurt Vallmark (montör) Sune Karlsson (projektledare) från Vattenfall Nordic Service AB och Ulf Jahr (KAM) Elektroskandia AB.

I hårdast tänkbara konkurrens tog Elektroskandia hem ordern att leverera all materiel för byggnation av 60 kilometer 130 kV luftledning, till den nya gruvfyndigheten i Kaunisvaara norr om Pajala. Projektet innebar bland annat ett tidspressat schema samtidigt som stora krav ställdes på logistiken. Ansvarig hos Elektroskandia har varit Ulf Jahr, Key Account Manager Elnät Transmission.

Stolpresning pågår.

Stolpresning pågår.

Nya gruvfyndigheter i Kaunisvaara, strax norr om Pajala, är orsaken till ett planerat exploateringsprojekt i området. För att förse den nya gruvan med kraft fick Vattenfall Eldistribution uppdraget att bygga en ny 130 kV luftledning, om cirka 60 kilometer, från Ekorrbäcken/Tärendö transformatorstation till Kaunisvaara.

– I augusti 2011 fick vi beställningen att utföra arbetet åt Vattenfall Eldistribution, berättar Sune Karlsson, projektledare på Vattenfall Service. Vi fick direkt sätta högsta fart då det är mycket tajta tidsramar i det här projektet. Det ska vara klart till den 1 september 2012, vilket innebär att vi bara har en vinter på oss. Två tredjedelar av ledningens sträckning går på myrmark och sommartid är det alldeles för blött, så det mesta måste byggas på vintern.

Omfattande offert

Den nya 130 kV ledningen kommer delvis att ersätta en gammal 40 kV ledning samtidigt som den går parallellt med en annan befintlig 40 kV ledning. Därför kommer man kunna utnyttja befintlig ledningsgata under en stor del av sträckningen.

– Vi skickade ut förfrågningsunderlag på allt det materiel som skulle krävas till fyra leverantörer. Elektroskandia vann upphandlingen då de uppfyllde alla våra krav och även låg bäst till i pris, säger Sune Karlsson.

Materiel som var aktuellt till projektet innefattade trästolpar, grundfundament, linjemateriel, stålreglar, hängkedjor, isolatorer m.m.

– Jag och Ulf Jahr tog tillsammans fram offert på allt materiel, säger Michael Blixt, innesäljare Elnät på Elektroskandia. Det var en hel del jobb med detta då det är stort projekt och viktigt att välja rätt leverantörer samtidigt som det var kort om tid. Det var därför kul att vi lyckades vinna upphandlingen, i hårdast tänkbara konkurrens.

Projektpackning

En som kom in i hetluften direkt var Stefan Söderström, teknisk innesäljare Transmission på Elektroskandia. Stefan började sin anställning den 1 augusti och blev snabbt involverad i leveranserna till projektet.

– Ja, det var ett spännande projekt att ta tag i, säger Stefan. Det är tidspressat, omfattande och mycket komponenter att hålla reda på. Dessutom ställer det stora krav på logistiken. Vi satspackar allt ingående materiel, förutom stolparna, vid vårt centralager i Örebro. Sedan levererar vi till de nio upplagsplatser som finns utefter ledningsgatan. Vi ser till att rätt materiel finns på rätt plats i rätt tid och kunden kan koncentrera sig på att bygga.

Per-Olof Carlmark är chef för samordningen på Elektroskandia, och en av dem som sett till att logistiken fungerat i det här projektet.

– Varje år hanterar vi cirka 4000 projektorder, stora som små, säger Per-Olof Carlmark. När ordern väl är klar så informerar vi transportledningen, beställer materiel från leverantörerna, kontrollerar leveranstider och meddelar kund och säljare. Även om det är en sliten klyscha så kan verkligen säga att vi sitter som ”spindeln i nätet” när det gäller projektorder. Nästa steg är packningen där vi förädlar produkten genom att projektpacka vid vårt centrallager i Örebro. Det som är speciellt med det här projektet är volymen. Det är otroligt mycket materiel som skall packas och skickas ut. Två man arbetar full tid med att satspacka, bara till det här projektet. Och det behövs. Exempelvis anlände förra torsdagen 150 pallar linjemateriel som skulle packas om och levereras!

”Logistiken måste verkligen fungera ner till skruv och mutter-nivå. Något som underlättat är att vi hela tiden haft en mycket bra och nära dialog med Vattenfall Service”

Ledande leverantörer

En av de stora leverantörerna är Rundvirke Poles som försett projektet med stolpar. Stolparna produceras vid deras fabrik i Kälarne, mellan Sundsvall och Östersund.

flygvy-stopresning_8327_2– Det här är ett väldigt stort projekt för svenska förhållanden, på den här spänningsnivån, säger Staffan Bruzelius, marknadschef på Rundvirke Poles. Vi har levererat cirka 700 stolpar, på mellan 13-20 meter. Planeringen av logistiken har varit den tyngsta biten. Först gick stolparna med järnväg till Gällivare, efter det med bil till upplagsplatserna och slutligen med helikopter till site. Det var mycket stolpar som skulle levereras under kort tid, men det lyckades.

En annan viktig leverantör var Melbye Skandinavia, ett av Skandinaviens ledande företag när det gäller produkter och systemlösningar för infrastruktur inom energi- och fibernät. Till detta projekt har företaget levererat produkter från framför allt tre stora leverantörer: Mosdorfer (Österrike) linjemateriel och isolatorkedjearmaturer, Hubbell Power Systems (USA) kompositisolatorer och Furukawa (Japan) OPGW-lina och tillbehör.

– Vi har samarbetat med Elektroskandia i flera liknade projekt i Norrbotten, berättar Raoul Afzelius, produktspecialist på Melbye Skandinavia. Den här typen av projekt är väldigt intressanta. Då branschen är konservativ är det än så länge ganska ovanligt att bygga ledning med kompositisolatorer. Dessa har dock flera fördelar, dels med tanke på arbetsmiljön dels hållbarheten men även livslängden. Kompositisolatorer är mycket lättare än glasisolatorer, starkare och har en längre livslängd.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med både Elektroskandia och våra leverantörer för att kunna leverera allt i tid. Vi lyckades att hålla tidsplanerna och jag vill här passa på att ge eloge till våra leverantörer som verkligen fick göra sitt yttersta, säger Raoul Afzelius.

”Vi satspackar allt ingående materiel, förutom stolparna, vid vårt centralager i Örebro. Sedan levererar vi till de nio upplagsplatser som finns utefter ledningsgatan”

En av de nio upplagsplatser som finns utefter ledningsgatan.

En av de nio upplagsplatser som finns utefter ledningsgatan.

Stora krav på logistiken

Elektroskandias Michael Blixt har varit inblandad i hela projektet, från offert till samordning och leverans:

– Det är många saker att hålla koll på i ett så här stort projekt. Hela tiden tekniska frågor som ska besvaras och ett stort arbete med logistiken. Det är helt avgörande att allt kommer i rätt tid och i rätt ordning. Logistiken måste verkligen fungera ner till skruv och mutter-nivå. Något som underlättat är att vi hela tiden haft en mycket bra och nära dialog med Vattenfall Service.

Och att det är viktigt att logistiken fungerar förstår man när man talar med Sune Karlsson på Vattenfall Service, som hyr in en helikopter för att få ut materialet på plats.

– Det är effektivt att lasta med helikopter och dessutom förstör man inte miljön, jämfört med om man skulle köra ut allt med traktor. Men då gäller det att allt material finns på plats. För att det ska löna sig att hyra helikopter måste vi ha jobb klart för en vecka minst. Helikoptern kan ta 10-12 lyft per timme. Problemet här uppe i norr är att det nu vintertid bara är ljust i tre timmar så man har inte så mycket tid på sig, säger Sune Karlsson och fortsätter;

– Totalt är vi nu 17, man inklusive underentreprenörer, som arbetar med projektet. Vi började resa stolpe första veckan i oktober och sedan har det rullat på. Allt har fungerat mycket bra med leveranserna och vi har kunnat jobba på enligt vår plan. Så det ser positivt ut att vi ska bli klara i tid.

Foto: Torwald Burman