Vattenfall planerar att de kommande åren göra stora investeringar i elnätet i norra Sverige.

– Vi jobbar för att höja nätkvalitén och förebygga avbrott, säger Roger Lindmark, externkommunikatör vid Vattenfall.

Elektroskandia har sedan ett antal år varit leverantör av elprodukter till Vattenfall och vid årsskiftet tecknades ett nytt avtal som sträcker sig över 3+2 år.

Arbetet med att säkra landets elnät har bedrivits med stor kraft sedan de stora stormarna i början av 2000-talet. Vattenfall har de senaste åren vädersäkrat och moderniserat omkring 1300 mil elledning i drabbade och utsatta områden.

 

Miljardinvesteringar

– Nu planerar vi för att göra en stor satsning i våra nät i Västernorrland, Västerbotten och Norrland. Som planerna ser ut just nu kommer vi att investera omkring 2,7 miljarder kronor i de här områdena de kommande åren, berättar Roger Lindmark.

Det är fortfarande tidigt i satsningen och Vattenfall arbetar nu med att kartlägga näten och bestämma i vilken ordning de ska rustas upp.

 

 Roger Lindmark, externkommunikatör vid Vattenfall.


Roger Lindmark, externkommunikatör vid Vattenfall.

Säkrar och moderniserar elnätet

Vattenfall genomför arbetena för att höja kvalitén på nätet, förebygga avbrott och för att modernisera.

– Stora delar av elnätet kom till i en tidsålder då nätbyggnad gjordes på ett annorlunda sätt jämfört med idag, säger Roger Lindmark.

Det innebär att arbetena bland annat kommer att gå ut på att flytta ledningar från skogen och istället dra dem i närheten av vägar. Detta för att göra det lättare att inspektera, underhålla och reparera.

– Vi kommer också att ersätta gamla luftledningar med jordkabel, hängkabel och isolerad luftledning.

Vidare kommer Vattenfall att bredda ledningsgator och installera fjärrstyrda brytare som ska förenkla avgränsningen av ett område där nätet är skadat.

 

Förlängt förtroende

Vattenfall förlängde vid årsskiftet leverantörsavtalet med Elektroskandia med tre år, plus två optionsår.

– Det är en väldigt stor kund som opererar inom många områden, säger Olof Nordström, utesäljare vid Elektroskandia. Det gör att vi får leverera produkter ur hela vår katalog. Det handlar just nu mest om kabel och material för ledningsunderhåll och vädersäkring. Men vi levererar också för vattenkraftsprojekt, stationsunderhåll och även en del belysning.

 

Vattenfall_Elnat_3_250Pålitliga leveranser

Vattenfall har redan genomfört många liknande vädersäkringsprojekt där Elektroskandia varit leverantör och med tiden har väl intrimmade rutiner etablerats.
Det är ofta bråttom med beställningarna för att inte ett projekt ska bli stående.

– Vattenfall har väldigt höga krav på leveranserna och kvalitén, men samarbetet fungerar mycket bra, säger Olof Nordström.

– Vi har så pass många projekt igång och att allt klaffar är oerhört viktigt, säger Roger Lindmark. Det blir väldigt lätt dominoeffekter då ett projekt blir stående. Därför är det viktigt med pålitliga partners. Att materialet är av rätt kvalitet och att det kommer till rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Elektroskandia levererar produkterna från det centrala lagret i Örebro på en dag, förutom upp till Kiruna och Gällivare där leveranstiden är två dagar.

– Beställningarna läggs i ordning och projektpackas i Örebro och skickas därefter ut i skogen efter koordinater, avslutar Olof Nordström.

 

Text: Otto Marand