Electronic Data Interchange eller EDI används för överföring av information såsom order, orderbekräftelser, leveransaviseringar, fakturor, lagersaldon och kataloginformation mellan företag.

– I mångt och mycket handlar det om att koppla ihop kundernas affärssystem med vårt för att på så sätt effektivisera affärsrelationen så mycket som möjligt, säger Maria Spörndly, KAM Elnät på Elektroskandia. Då räcker det att kunden t.ex. knappar in sin order på ett ställe, i sitt system. Sen sker resten av orderprocessen helautomatiskt. Det här tar bort dubbelarbete och risken för missförstånd. Med EDI kvalitetssäkrar vi vårt samarbete med kunden.

Ett av flera företag som använder EDI i samarbetet med Elektroskandia är Vattenfall.

Guru

Anna Kocken, systemsamordaren på inköp Vattenfall

Anna Kocken, systemsamordaren på inköp Vattenfall

– Vi har haft det här systemet sen 1998 och det nyttjas idag av 300 användare på Vattenfall, säger Claes Handfast, systemförvaltare på Vattenfall Service. Våra beredare och projektledare beställer via vårt beredningssystem Guru, ett komplett program som även innehåller kalkylering, markvärdering och projekthantering. Där finns färdiga kontruktioner på t.ex. kabelskåp enligt vår standard och det är bara att beställa antal. Systemet är anpassat efter vad nätägarna, främst Vattenfall Eldistribution och Eon, vill ha för materiel. Att arbeta med EDI förenklar väldigt mycket för oss. Allt är serverat i systemet och det finns även länkar till Elektroskandias webb för att kunna se artiklar.

Förutom att Vattenfall använder EDI för projektorder via Guru så används det också för snabborder, för leverans dagen därpå.

EasyBuy

– EsayBuy används för allt ifrån inköp av papper och pennor till det materiel Vattenfall behöver för den dagliga produktionen, berättar Anna Kocken, systemsamordnare på inköp Vattenfall. I samband med vårt nya avtal med Elektroskandia som startades i juli 2011 så körde vi även igång EDI via EasyBuy. Vi hade en kort startsträcka men vi kom igång väldigt fort och idag har vi en bra lösning. EasyBuy används idag av knappt 1000 användare på Vattenfall Service. EDI är ett effektivt system både för kund och leverantör. Våra beställares order går direkt till Elektroskandia, som levererar till våra etableringar, koordinater eller närlager. Elektroskandia är en viktig och pålitlig leverantör till Vattenfall och vi är mycket nöjda med vårt samarbete.

”Det handlar om att koppla ihop kundernas affärssystem med vårt för att på så sätt effektivisera affärsrelationen så mycket som möjligt”. Maria Spörndly, KAM Elnät på Elektroskandia