I en galleria ställs stora krav på säkerheten, inte minst när det gäller utrymning. Vid en krissituation måste de som befinner sig i gallerian kunna utrymma så snabbt och säkert som möjligt. TMP Alarm valde LDA NEO, utrymningslarm med talat meddelande, för att säkra Västermalmsgallerian i Stockholm.

I en nödsituation ger utrymningslarm med talat meddelande en lättförståelig och trovärdig signalering som ger hög verkan och snabbare responstid, vilket gör en stor skillnad i en krissituation och räddar människoliv. Elektroskandia är leverantör av LDA Audio Tech, en av världens ledande tillverkare av utrymningslarm med talat meddelande. 

– I takt med att smartare system lanserats på marknaden samt ökade krav från myndigheterna har vi sett en stigande efterfrågan på utrymningslarm med talat meddelande. Flera av våra SecuriFire-partners, däribland TMP Alarm, är intresserade av området och i samband med att de höll på att certifiera sig som anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddel­ande ville de att vi skulle anordna en projek­t­erings­utbildning kring LDA för deras personal, säger Johan Jacobsson, NKAM på Elektroskandia.

Uppfylla dagens normer

Strax innan utbildningen skulle hållas hade TMP Alarm fått en förfrågan om att byta ut det befintliga utrymningslarmet med talat meddelande som fanns i Västermalms­gallerian. Gallerian ägs av AMF Fastigheter som sedan några år tillbaka har avtal med TMP Alarm då det gäller brandlarm och utrymningslarm på Västermalmsgallerian och Fältöversten. 

– De hade ett gammalt utrymningslarm med talat meddelande som funnits där sedan gallerian byggdes, men nu ville man ha ett nytt som uppfyller dagens krav och normer. Samtidigt så saknades en del högtalare i det befintliga systemet, då de försvunnit när butiker byggts om etc. Det behövdes därför tas ett helhetsgrepp och gå igenom förutsättningarna ordentligt. I och med att det skulle bli en stor och komplex anläggning kom det lägligt med utbildningen hos Elektroskandia, säger Kjell Stensiö, KAM på TMP Alarm.

– Vår utbildning omfattade bland annat hur man designar utrymningslarm med talat meddelande och hur man tänker kring projekteringen av högtalare. Under utbildningen började vi också diskutera kring projektet Västermalmsgallerian och TMP Alarm hade med sig en ritning de fått i samband med förfrågan. Det blev ett perfekt underlag för den fortsatta utbild­ningen, säger Johan Jacobsson.

Johan Jacobsson var sedan med i början av projektet och gjorde ett antal besök på Västermalmsgallerian tillsammans med TMP Alarm.  

– Jag agerade bollplank inom design och projektering främst då det gällde högtalarval och placeringar. Det var stimulerande att samarbeta med TMP Alarm då de är mycket seriösa och kompetenta, kommen­terar Johan Jacobsson.

LDA har ett brett sortiment

LDA har ett brett och komplett produkt­sortiment som täcker alla behov, från små till stora, komplexa anläggningar. Systemet är kompakt med stor funktionalitet och kan även decentraliseras. Förutom att fungera som utrymningslarm med talat meddel­ande finns även möjligheten att i central­utrustningen integrera bakgrundsmusik och meddelanden till kunder. Det gäller bara att välja rätt högtalare för ändamålet. Med hjälp av det utrymningslarmet kan även brandskyddsledare kommunicera och dirigera om människor vid en utrymning. Möjligheterna är många med systemet.

– Kraven var att systemet skulle uppfylla det senaste regelverket SBF 502:1, där det beskrivs hur utrymningslarm med talat meddelande ska installeras, från utförandespecifikation till underhåll och service. AMF Fastigheters elkonsult hade skrivit en programhandling, som vi sen kompletterade med lite styrningar till brandlarmet, bland annat automatisk avstängning av musiken i butikerna då utrymningslarmet går igång, säger Kjell Stensiö och fortsätter:

– Systemet är väl dimensionerat så vi kan bygga ut det i framtiden om det skulle behövas och totalt omfattar anlägg­ningen en central LDA NEO 8060, två förstärkare, 24 högtalarkretsar, en utropsmikrofon, en brandkårsmikrofon och nästan 400 st högtalare. De infällda högtalarna är av fabrikat Penton och de utanpåliggande av fabrikat Elko-Schmid. Allt detta samt det installationsmateriel som krävts till installationen har levererats av Elektroskandia. 

Kompetens inom ljud

Sandra Radefalk är operativ chef på TMP Alarm och har bland annat ansvarat för de tekniker som arbetat med projektet på Västermalmsgallerian.

– Jämfört med brandlarm krävs det en helt annan kunskapsbas då det gäller utrym­ningslarm med talat meddelande. Det behövs kompetens inom ljud och det är viktigt att projektera rätt beroende på hur lokalen ser ut. I en galleria är det en väldigt stor utmaning med ljudanlägg­ningen, då det som i det här fallet var blandat med cirka 50 stora och små butiker samt dess­utom allmänna ytor. Här hade vi också en tunnelbaneuppgång, med extremt mycket buller, att ha med i beräkningen. Vi fick bra hjälp av Elektroskandias Johan Jacobsson om vad vi skulle ta hänsyn till vid projekteringen, bland annat när det gäller antal och modell av högtalare. Beroende på butiksstorlek har allt ifrån två och upp till 30 högtalare installerats i Västermalmsgallerians butiker, säger Sandra Radefalk.

Projektet har ställt krav på TMP:s orga­nisation

TMP Alarms bemanning vid Västermalmsgallerian under projektets gång har varit en ledande montör samt fyra montörer, dessutom har två medarbetare arbetat med den omfattande dokumentationen till anläggningen. Och projektets omfattning har ställt krav på organisationen.

– Vi har en fantastisk personal som alltid ställer upp och de har i det här projektet verkligen fått vara flexibla då vi fått anpassa oss till de olika butikernas krav och öppettider. Det har faktiskt underlättat för oss att installationen skett under corona­tiden, vilket inneburit att en del butiker öppnat senare på dagen medan vi kunnat få tillträde redan på morgonen och därmed fått arbeta ostört, säger Sandra Radefalk.

Under installationstiden har det nya och gamla utrym­nings­larmet fungerat parallellt med dubbla centralapparater och man har successivt flyttat över driften till det nya systemet.

– I nästa vecka är det avprovning av anläggningen, vilket sker kvälls- och nattetid och vi slutför också den sista dokumentationen inför besiktningen. Det har varit ett spännande projekt med många utmaningar men allt har gått som planerat. Det känns bra att vi med Elektroskandias support och leveranskapacitet kan åta oss så här stora och komplexa projekt. Det är också glädjande att efterfrågan på utrymnings­larm med talat meddelande ökar och vi har flera intressanta projekt på väg in, avslutar Sandra Radefalk.