Mängden tillgänglig data inom industrin ökar för varje år ju smartare våra maskiner blir. Många företag står nu inför utmaningen hur de ska utnyttja den informationen och hur de kan bygga upp en infrastruktur som gör detta på ett effektivt sätt. Som ett svar på den här utmaningen är det många företag som har intresserat sig för olika molnlösningar. Att flytta data till molnet kan verka abstrakt men det kan skapa klara fördelar. Detta värde måste dock förtydligas.

Ökad tillgänglighet

Oavsett storlek på företaget som vill utnyttja en molnplattform kan de dra nytta av fördelen att en sådan lösning skapar en ökad tillgänglighet. En molnplattform som exempelvis MindSphere fungerar som ett operativsystem som man kommer åt var man än befinner sig.

En ännu större fördel är att man kan koppla upp maskiner utan att lägga ner en massa timmar på konfigurationer. Molnlösningen MindSphere inkluderar hårdvara för att etablera uppkopplingen till molnplattformen. Enheten är förkonfigurerad och stödjer flera olika protokoll för att effektivt kunna koppla upp olika maskiner, vilket sparar tid åt företagen. Det är också en lösning som kan integrera olika leverantörers produkter, vilket är ett måste för många företag då man inte vill begränsa sig till endast en leverantör. Det är förstås möjligt för företag att skapa en egen infrastruktur för att koppla upp maskiner men med den här lösningen sparar man väldigt mycket tid och resurser. Företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för att lägga resurser på utveckling av en egen lösning. Detsamma gäller utvecklingen av säkerhetssystem kring uppkopplingen. Molnlösningar som MindSphere har redan inbyggda säkerhetslösningar som skulle vara väldigt kostsamma för ett företag att utveckla på egen hand.

Ökad digitalisering skapar möjlighet till flexibilitet

En ökad digitalisering av industrin skapar också möjligheten att ha en mer flexibel verksamhet. Istället för många olika lokala analysverktyg har man en molnbaserad infrastruktur som man kan skala upp och ner när behovet uppstår. Återigen är detta en fördel som sparar resurser åt företagen.

En molnplattform är inte bara ett sätt för företagen att spara resurser utan kan också skapa nya affärsmöjligheter. Exempelvis kan företag som exporterar produkter hitta nya intäktsströmmar från kunderna som tidigare låg för långt bort för en traditionell serviceaffär. Genom att produkterna är uppkopplade till molnet kan företaget erbjuda tjänster som exempelvis förebyggande underhåll baserat på analyser av data från produkterna. Möjligheten till utökad uppföljning kan även utvecklingsavdelningen dra nytta av och förbättra produkterna baserat på dataanalyser av användningen.

Öppnar upp för nya affärsmodeller

Ytterligare en möjlighet är att skapa helt nya affärsmodeller; exempelvis kan företagen börja ta betalt för själva användningen av produkten vilket man kan hålla bättre koll på med uppkopplingen till MindSphere. Genom att transformera det traditionella erbjudandet till ett mer värdebaserat erbjudande med utökade tjänster kan företagen undvika prispress från konkurrenter i större utsträckning.

För att företag ska kunna utveckla digitala tjänster måste plattformen vara öppen vilket MindSphere är. På så sätt kan användaren agera både utvecklare men också dra nytta av analysverktyg utvecklade av andra företag. Slutanvändare som inte vill lägga resurser på att utveckla egna analysverktyg behöver inte heller göra det. Öppenheten gör att man även kan integrera andra system som exempelvis affärssystemet och ta tillvara på data från sådana källor vilket ger ett ännu kraftfullare analysverktyg. Tillgängligheten och öppenheten skapar bra förutsättningar för att kunna erbjuda många sorters applikationer som exempelvis analysverktyg för förebyggande underhåll, processoptimering eller energieffektivisering vilket skapar ett enormt värde för företagen.

Varför molnlösningar?

• Du kommer åt systemet vart du än befinner dig
• Koppla upp maskiner utan att konfigurera
• Integrera flera olika leverantörer
• Spara tid och resurser på en färdig lösning istället för att utveckla egen
• Möjlighet att anpassa utifrån behoven
• Skapar nya affärsmöjligheter
• Öppen plattform

Källa Siemens. Detta är ett utdrag ur Volt Sommar 2017.  Läs hela numret här