”Vid 15-tiden hade jag hittat kabelskarven, emballerat den och stuvat in den i den taxi som skulle ta den från Örebro och upp till vindparken i Jämtland.”
Jens Magnusson, Elektroskandias Jourservice vid centrallagret i Örebro.

Visste du att Elektroskandia alltid har öppet? Med hjälp av Elektroskandia jourservice kan du snabbt få hjälp med de produkter du behöver oavsett veckodag eller vilken tid på dygnet det är.

Jens Magnusson, är en av de som arbetar vid Elektroskandias Jourservice vid centrallagret i Örebro.

– Vi är fyra anställda som alternerar med att ha hand om jouren, säger Jens. Om det kört ihop sig kan kunderna ringa oss när som helst på dygnet och vi ställer upp och ser till att den produkt de behöver levereras så snabbt som möjligt. Vi skriver ordern, hämtar produkten på lagret och ser till att den levereras med snabbast möjliga transport. Ofta är det något som gått sönder vid en industri, där det kostar stora belopp om det blir stillestånd i produktionen. Då betalar man gärna det jourtillägg som det kostar att nyttja vår service. Ett tillfälle då vi hade extra mycket att göra var i samband med stormen Gudrun. Då var vi på jouren i princip här hela tiden och såg till att materiel levererades.

Urban Persson, nätplanerare/ eldriftledare på Jämtkraft.

Urban Persson, nätplanerare/
eldriftledare på Jämtkraft.

Kabel havererade

Ett aktuellt fall för Elektroskandias Jourservice var i våras då en kabel havererade vid Mullbergs vindpark i Jämtland. Vindparken ägs av Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft.

– På fredagkvällen den 15 maj upptäckte vi att det hade uppstått ett fel vid Mullbergs vindpark, berättar Urban Persson, nätplanerare/eldriftledare på Jämtkraft. Vi felsökte direkt och fick snabbt klart för oss att det var en kabel som havererat. Felet lokaliserades och jag ordnade fram en grävmaskin, som på lördagmorgonen fick transporteras cirka 8 mil för att komma till vindparken. På förmiddagen grävdes kabeln upp och felet konstaterades till ett materialfel i en skarv. Det här gjorde att sex av de totalt 26 vindkraftverken i vindparken stod stilla. Det var viktigt att vi så snabbt som möjligt kunde laga felet, men det fanns ett problem. Vi hade bara en kabelskarv kvar efter ett tidigare kabelfel men behövde två skarvar.

Urban Persson kontaktade därför Elektroskandias Jourservice på lördagen vid 13-tiden.

– Jag hade jouren den helgen och åkte direkt ner till lagret för att se om vi hade en kabelskarv. Jag fick dock klart för mig att det här var en udda artikel som vi inte har på lager och det är en anskaffningstid på sju veckor. Men jag kunde se i vårt system att vi hade kabelskarvar av denna typ i det lager vi håller för E.ON:s räkning, säger Jens Magnusson.

– Jag kontaktade E.ON och vi fick tilllåtelse att ta en av deras kabelskarvar från lagret. Givetvis beställde vi samtidigt en ny skarv för att läggas in på deras lager, säger Urban Persson.

Allt var projektpackat

Men det var inte bara att hämta kabelskarven på en lagerplats.

– Nej, allt E.ON:s materiel var projektpackat och fanns i en annan byggnad. Så det var bara att sätta igång och leta bland de 12 pallar som fanns där. Vid 15-tiden hade jag hittat kabelsskarven,emballerat den och stuvat in den i den taxi som skulle ta den från Örebro och upp till vindparken i Jämtland.

Med hjälp av Taxi Örebro forslades kabelskarven de närmare 50 milen upp till Jämtland och Bergs kommun.

– Kabelskarven levererades direkt hem till en av våra montörer, kring midnatt. På söndagen kunde vi börja laga felet och vid 16-tiden var vi klara. Jag vill ge en eloge till Elektroskandia att de så snabbt kunde hjälpa oss att få fram det vi behövde. Sen vill jag givetvis också tacka E.ON för att vi kunde ta en av deras kabelskarvar. Efter den här incidenten har vi nu också sett till att vi har mer skarvar på vårt lager, avslutar Urban Persson.

Nästa gång det kör ihop sig
– kontakta Elektroskandias Jourservice!
Tel: 019-19 83 09
Jourtillägg och frakt tillkommer

 

Jourservice_100_ny

Fredag 15 maj
18.00
Jämtkraft upptäcker att det uppstått ett kabelfel vid Mullbergs vindpark.

Lördag 16 maj
8.00
Grävmaskin beställs, transporteras 8 mil och gräver upp ledningen.

12.00
Felet lokaliseras och det står klart att det behövs en kabelskarv.

13.00
Ringer Elektroskandias Jourservice i Örebro.

15.00
Den nya kabelskarven lämnar Elektroskandias centrallager och åker taxi närmare 50 mil upp till Jämtland.

24.00
Kabelskarven lämnas av hos en av Jämtkrafts montörer.

Söndag 17 maj
16.00
Felet är åtgärdat och alla vindkraftverken är åter i funktion.

Ungefärliga tider