Upplands-Bro Elfirma med Martin Smedborn i spetsen har utfört alla elinstallationer i den gamla herrgården.

I två år har en grupp arbetslösa personer i Upplands-Bro, deltagit i ett projekt åt kommunen i BK Personalutvecklings* regi, för att renovera herrgården vid Kvistabergs observatorium.
– Projektet är inne i sitt slutskede och vi är mycket glada över resultatet, säger arbetsledaren Stefan Sundman vid BK Personalutveckling.
Renoveringen återställer byggnaden till sitt orginalutförande, med bland annat elmateriel levererat av Elektroskandia.

Med vidsträckt utsikt over Kvistabergsviken i Upplands-Bro ligger herrgården Kvistaberg.
Filosofie doktor och konstnär Nils Tamm ärvde herrgården 1907 och byggde en ny huvudbyggnad 1909.
På grund av sitt stora intresse för astronomi lät han 1918 också bygga ett observatorium på en höjd ovanför herrgården och Kvistabergs observatorium är idag det äldsta fungerande observatoriet beläget på sin ursprungliga plats i Stockholms län.

 Eljo Renova-strömbrytare har ett klassiskt utseende och fungerar bra i miljön.


Eljo Renova-strömbrytare har ett
klassiskt utseende och fungerar bra i miljön.

Renovering efter originalritningarna

Observatoriet byggdes ut och utökades med instrument för professionella observationer efter en donation till universitetet i Uppsala 1944 och 1963 togs nordens största Smidtteleskop i bruk. Schmidtteleskopet är konstruerat för att kunna ge en vidvinklig och ljusstark bild och har främst använts för kartläggning av stjärnhimlen.
Uppsala universitet äger fortfarande teleskopsbyggnaderna, men huvudbyggnaden såldes till Upplands-Bro kommun 2007 och för två år sedan inleddes arbetet med att restaurera och återställa byggnaden till ursprungligt skick.
– Herrgården har fungerat som tjänstebostad för de professorer som bedrivit sin forskning vid observatoriet. Det vi gjort är att renovera huset till originalskick efter ritningarna från 1909, berättar Stefan Sundman. Det är ett arbete vi gjort efter länsantikvariens förslag och riktlinjer.

Få igång arbetslusten

– Vi har rivit ner den omkring 450 kvadratmeter stora byggnaden till regelverket och sedan byggt upp allt från grunden igen, så långt möjligt enligt den gamla tidens byggmetoder, berättar Stefan Sundman. Ett mycket omfattande arbete.
Den allra största delen av arbetena har gjorts av deltagare som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin där BK Personalutveckling arbetar för att hjälpa arbetslösa tillbaka in på arbetsmarknaden.
– Det har varit en grupp som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Några är ungdomar med problem, några är långtidsarbetslösa och några är på arbetsträning. Det som utmärker deltagarna i det här projektet är att alla verkligen har velat arbeta, säger Stefan Sundman.
Tanken är att projektet ska få igång arbetslusten igen. Att visa att det finns arbeten att göra och att sporra till att söka jobb.
– Projektet har gått väldigt bra. Det har varit stor omsättning på deltagarna, vilket är positivt, säger Stefan Sundman. Många har gått vidare ut i arbetslivet eller sökt in till yrkesskolan. De har fått ett kvitto på att de klarar av att utföra ett arbete.

 "Materialval och produkternas design har varit viktigt vid renoveringen.”


”Materialval och produkternas design
har varit viktigt vid renoveringen.”

Ny el

En del av jobben i herrgården har emellertid gjorts av professionella hantverkare. Det gäller bland annat dragningen av ny el i huset.
– Vi har dragit ny elkabel, satt in nya el-centraler, dosor och strömbrytare, berättar Martin Smedborn vid Upplands-Bro Elfirma AB. Vi har även installerat ny belysning i en del rum, men vi har också kunnat använda stora delar av de gamla armaturerna som tagits om hand och renoverats.
För att i så lång utsträckning som möjligt följa herrgårdens ursprungliga utformning har materialvalet fallit på produkter med en design som passar in i byggnadens karaktär.
– Till Kvistaberg valde vi bland annat, efter utvärdering med kommunen, att använda Eljo Renova-strömbrytare som har ett klassiskt utseende och fungerar bra i miljön. Arbetet har flutit på kanonbra. Vi köper sedan länge vårt material från Elektroskandia, säger Martin Smedborn. De har ett brett utbud och ligger nära vår firma som har sitt säte i Kungsängen.

Öppet hus

Tanken med Herrgården i Kvistaberg är att är att kommunen, förutom att bevara byggnaden för eftervärlden, ska hyra ut den till förenings- och kommunlivet i Upplands-Bro.

– Det finns inte så stort utbud av lokaler av den här typen att erbjuda innevånarna idag, säger Stefan Sundman. Visionen är att detta ska bli ett öppet hus för konst, musik, fest och föreningsliv.
Text: Otto Marand

 Martin Smedborn tillsammans med Stefan Sundman, projektledare på BK Personalutveckling.


Martin Smedborn tillsammans med Stefan Sundman, projektledare på BK Personalutveckling.

Söker nya objekt

Arbetena i Kvistaberg går nu mot sitt slut. De invändiga arbetena är avslutade och nu återstår endast upprutning av fasaden och fönstren.
– Alla har trivts jättebra där ute, säger Stefan Sundman. Det finns inte mycket annat att göra där än att jobba hårt och alla som varit med har haft ett stort engagemang. Det är tacksamt att jobba med ett byggprojekt, eftersom utvecklingen och framstegen är synliga från den ena dagen till den andra. Och det arbete som lagts ner är bestående.
Stefan Sundman letar nu efter liknande objekt för projekt framöver.
– Vi har en del på gång, säger han. Bland annat behöver en hembygdsgård i kommunen hjälp med en renovering fast inte lika omfattande. Men vi letar hela tiden efter nya objekt. Det här är ett bra sätt att sätta folk i arbete igen, avslutar han.

 

*BK Personalutveckling är ett privat företag vars uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen.

Citat:
Det har varit stor omsättning på deltagarna, vilket är positivt.