För att förebygga och förhindra bland annat skadegörelse, inbrott och bränder investerar Tyresö kommun allt mer i kameraövervakning, för det yttre skalskyddet i sina fastigheter. Säkerhetsinstallatören Great Security valde Honeywell övervakningskameror från Elektroskandia när tre skolor och två bibliotek i Tyresö kommun nyligen skulle tryggas.

Joakim Wangler är ansvarig för larm och bevakning i Tyresö kommuns fastigheter.

– Jag arbetar med säkerhet för kommunens fastigheter, det är bland annat skolor, förskolor, bibliotek, äldreboenden etc. Vår uppgift är att med modern säkerhetsteknik se till att förebygga och förhindra exempelvis skadegörelse, inbrott och bränder i våra fastigheter. Det gör vi främst genom att stärka det fysiska skalskyddet, med inbrottslarm, brandlarm, passersystem och övervakningskameror, säger Joakim Wangler och fortsätter:

– Tekniken i dagens övervakningskameror blir allt mer intelligent och har mer avancerade analysfunktioner. I och med det anser vi att vi kunnat flytta ut skalskyddet. Vi ser kameror som ett larm helt enkelt. Med hjälp av kameror kan vi vidta tidig åtgärd och snabbt få ut vaktbolag på plats och vi kan även i efterhand se vad som exempelvis triggade larmet. Först nu är tekniken i kamerorna så pass bra att de kan användas i förebyggande syfte och även snabba på utryckning. Man kan till exempel se om det är en brand och då skicka räddningstjänsten direkt istället för att vaktbolaget först ska komma. Det här förkortar ledtiden till åtgärd och vi kan minimera skadorna. Och det är ju inte bara skador på själva byggnaden som uppstår utan verksamheten stannar ju av. Detta är en enormt stor och svår konsekvens för en kommun. Att försöka flytta över en verksamhet som en hel skola till en annan plats (evakueringslokaler eller andra skolor) kan skapa allvarliga konsekvenser bland både barn föräldrar, anställda och hela kommunen kommer påverkas.

Tillstånd

För att sätta upp övervakningskameror på allmän plats måste man först söka tillstånd hos Datainspektionen. 

– Det kan ta upp till ett år innan man får tillstånd. Det är bland annat mycket frågor kring GDPR, integritetsintressen, syfte och anledning till ansökan samt när man får ha kameran aktiv etc. Kameraövervakning omgärdas idag av många regler och förutom restriktionerna så är det en hel del som måste samverka, bland annat med it, larmcentral, bevakningsföretag och fastighets­tekniker, säger Per Jacobsson, teknisk systemförvaltare Tyresö kommun.

Honeywells nya kameraserie

Tyresö kommun har slutit avtal med Great Security vad gäller service av befintliga kameror och utbyggnad av system. Det gäller allt ifrån kameror, servermiljö och programmering till att konfigurera analysfunktionen och göra kamerascheman. Tyresö kommun hade ett uppdämt behov och ville direkt att Great Security skulle offerera kameraövervakning till tre skolor, två bibliotek och två torg.

– Efter att vi i mars vann ramupphand­lingen gällande kameraövervakning i Tyresö kommun så involverade vi Elektro­skandia. Vi har samarbetat med dem i många år, de har hög leveransnivå, bra support och ett brett sortiment inom säkerhet. När vi såg dem visa upp Honeywells nya kameraserie på senaste Skydd-mässan blev vi intresserade. Deras kameror är mycket kostnadseffektiva och ger en väldigt bra bildkvalitet. Därför var det naturligt för oss att välja Elektroskandia och Honeywell, säger Magnus Jonsson, KAM/försäljning Great Security.

Tre skolor och två bibliotek

På skolorna var det fråga om 10 stycken kameror per skola och på biblioteken fyra stycken på varje.

– Vi valde kameror från Honeywells EquIP-serie, en megapixel-kamera som ger bra bild till en rimlig kostnad. Vi håller nu på och avslutar installationen på skolorna och biblioteken. På torgen väntar vi fortfarande på tillstånd. Rent allmänt så märker vi en ökad efterfrågan på kamera­övervakning och Tyresö kommun har flera objekt på gång framöver. Så vi ser framtiden an med stor tillförsikt, säger Magnus Jonsson.