Victoriahem satsar på att skapa tryggare bostadsområden genom att investera i ny belysning. Resultatet har blivit ljusare och trevligare miljöer samtidigt som man sparar mycket kostnader i minskad energiförbrukning och underhåll. Bytet till nya Cardiarmaturer vid nio fastigheter i Eskilstuna beräknas innebära energibesparingar på över 70 procent.

Sara Grandin, områdeschef Victoriahem.

Victoriahem är Sveriges största privata hyresvärd med cirka 40 000 lägenheter. Många av fastigheterna är över 50 år gamla och man gör nu stora satsningar för att rusta upp dem. Victoriahem investerar bland annat i ny belysning såväl utomhus som i allmänna utrymmen, och har samarbete med Elektroskandia sedan flera år tillbaka. 

– Vårt samarbete har intensifierats allt mer och för att förenkla för deras förvaltare har vi tagit fram en produktkatalog för dem med lämpliga fastighetsarmaturer samt även jämförelsekalkyler med exempel på hur stora energibesparingar de kan göra med ny belysning. Det här har fallit mycket väl ut och det aktuella projektet i Eskilstuna är det tredje jag varit med om under de senaste tre åren, säger Tony Carlborg, belysningssäljare Elektroskandia.

Projektet i år gällde området Nyfors i Eskilstuna och bestod av nio fastigheter. 

– Målsättningen var att på snabbast och bästa sätt skapa tryggare och trevligare miljöer i bostadsområdena och samtidigt kunna spara energi, kommenterar Sara Grandin, områdeschef Victoriahem.

Inventering

I början av sommaren kontaktade Victoriahem Elektroskandia för att få ett förslag på ny belysning.

Tony Carlborg, belysningssäljare Elektroskandia.

– Det började med att jag tillsammans med förvaltaren gick runt i de olika fastigheterna och inventerade vad som fanns där idag. Det var entréer, trapphus, källargångar, garage och även utomhus i parker och innergårdar. Här fanns allt ifrån T8-lysrör och kompaktlysrör till gamla LED-armaturer, som alla gav för dåligt med ljus och/eller var ineffektiva. Efter inventeringen började arbetet med att översätta de gamla armaturerna med nya, effektivare för varje enskild placering. Vi hade sedan tidigare skapat ett armaturkoncept för Victoriahem som alla var nöjda med, så det handlade mer om att hitta rätt effekter och lumenflöden för att få ned energiförbrukningen maximalt och samtidigt öka tryggheten, säger Tony Carlborg.

Energisparkalkyl

Victoriahem ville även ha energisparkalkyler från Elektroskandia med uppgifter om hur mycket energi man skulle spara per fastighet och totalt.

– Vi gjorde en offert per fastighet och kom fram till att energibesparingen skulle ligga på mellan 68 och 75 procent för de olika fastigheterna. I genomsnitt hamnade energibesparingen på 72,3 procent genom att byta till nya armaturer från Cardi. Att räkna på en genomsnittlig brinntid har varit svårt, särskilt att skilja på exteriöra och interiöra armaturer. Vissa ytor inomhus lyste ibland dygnet runt på grund av en icke genomtänkt styrningslösning, andra ytor var ibland helt nedsläckta då att armaturerna varit sönderslagna eller trasiga. Nu är dessutom allt, i princip, sensorstyrt och kommer därför inte att lysa lika länge per tändningstillfälle så bara där hittar vi en bra besparing. Vi bestämde oss för att inledningsvis räkna med en brinntid på 18 timmar per dygn och med en energikostnad på 130 öre/kW och med dessa förutsättningar skulle årets armaturutbyten generera en besparing på nästan 700.000 kronor i enbart elförbrukning. Men då ska man komma ihåg att detta ändå är den lilla delen av besparingen, den stora utgörs av ett minimerat underhåll för de kommande 20 åren. När man räknar på den delen så kommer man snart fram till att underhållet annars skulle kostat nära det dubbla per år. Detta avser inköp av ljuskällor och mantimmar samt resor, som man nu slipper, berättar Tony Carlborg. 

1 594 st armaturer

Totalt blev det beställning och leverans av 1 594 st armaturer, av modellerna Helios, Vektor, Dot kors, Doris och Tersus, från Elektroskandias Cardi-sortiment. Det största antalet är av modellen Helios (1062 st i olika versioner) som används i alla trapphus och källarutrymmen. Västerås Elinstallationer utför installationerna av de nya armaturerna, ett arbete som beräknas vara klart innan nyår.

Ljusa och välkomnade entréer i Victoriahems fastigheter.

 

– Vi är nöjda med samarbetet med Elektro­skandia, de levererar bra produkter och har hög kompetens inom belysning. Totalt har vi lite drygt 5 500 lägenheter i Eskilstuna och Strängnäs och håller nu på att byta till ny belysning i alla våra fastigheter, avslutar Sara Grandin.