Trafikkontoret Stockholms stad vill ligga i framkant då det gäller ekonomisk, energieffektiv belysning och testar därför gärna ny teknik. I ett område på Kungsholmen provar man sedan en tid solcellsdrivna belysningsstolpar och pollare.

Sedan 2003 har Elektroskandia avtal med Trafikkontoret Stockholms stad som Supply Chain Partner.
– Elektroskandia sköter hela vår materialförsörjning av belysning och elmateriel. De köper in, lagrar och levererar till rätt plats i rätt tid. I Stockholm är det alltid begränsat med plats vid byggen och man kan oftast inte leverera allt i en sändning utan får dela upp sändningen på flera dagar. Vi har då pallplatser hos Elektroskandia för pågående projekt. De har även specialarmaturer och reservdelar för vår räkning på sitt lager. För oss underlättar det mycket att ha en partner som sköter hela logistiken och materialflödet, säger Anders Hedlund, Trafikkontoret Stockholms stad.

solcellstockholm_200_1Sparat 25 procent energi

År 2005 beslutade  Stockholm stad att byta ut den stora mängd kvicksilverlampor och högtrycksnatrium som då fanns i belysningsbeståndet mot ny, mer energieffektiv belysning.
– Sen dess har vi sparat 25 procent energi på belysningen i staden. Och då är det ännu bara 10 procent av belysningen som är LED. Nu fokuserar vi på att gå in för LED-belysning kompletterat med styrning för att sänka belysningen nattetid och därmed spara ytterligare energi, säger Anders Hedlund.

Skapa tryggare miljöer

Trafikkontoret satsar mycket på att öka belysningen för att öppna upp områden och skapa tryggare miljöer.
– Vi har mycket gångvägar runt om i staden och vill göra fler av dem tillgängliga för medborgarna. På Kungsholmen hade vi ett område som låg i lite otillgänglig terräng, där gångvägen går på ett trädäck utmed ett berg. Gångvägen hade ingen belysning och att dra fram ström skulle innebära allt för stora kostnader. Vi beslöt därför att för första gången testa solcellsdrivna belysningsstolpar, säger Anders Hedlund.

solcellstockholm_200_2Solcellsdrivna belysningsstolpar

Det här var ett gemensamt projekt mellan Stockholms stad och Fortum, gällande nya möjligheter med elanvändning.
– Vi installerade 7 st belysningsstolpar och 12 st pollare av fabrikatet Active Light. De har nu varit igång under ett och ett halvt år. Belysningen har närvarodetektering så det tänds upp när någon närmar sig. Det har fungerat även om man ska vara medveten om att det med en solcellsdriven belysning inte blir lika starkt ljussken som från en konventionell belysningsstolpe. Platsen ligger bra till solmässigt men det har varit svårt att få batterikapaciteten att räcka till, speciellt under vintern då det är färre soltimmar. Nu i höst har vi därför uppgraderat med kraftigare batterier för högre kapacitet.
– Vi tror att solcellsdrivna belysningsstolpar kan vara ett bra alternativ att använda sig av på specifika platser där det inte är så hög aktivitet men där man ändå vill kunna erbjuda en belysning. Tekniken utvecklas hela tiden och vi vill vara med och ta del av det senaste, avslutar Anders Hedlund.