Daniel Rogestam, RaySearch Laboratories, sköter enkelt säkerhetssystemet från RCO med hjälp av den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50.

När medicinteknikföretaget RaySearch Laboratories skulle flytta till nya lokaler ställdes stora krav på det nya säkerhetssystemet. Det skulle vara flexibelt, lätthanterligt och samtidigt ha flera olika säkerhetsfunktioner integrerade i samma system. R-CARD M5 MEGA från RCO uppfyllde kraven. Elektroskandia levererade och Svenska Säkerhetskompaniet installerade samt driftsatte den totala säkerhetslösningen.

RaySearch Laboratories utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm. De lösningar RaySearch utvecklar används i mer än 2500 kliniker i över 65 länder.

RaySearch Laboratories utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer.

RaySearch Laboratories utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer.

– Vi växer och expanderar hela tiden. Idag är vi cirka 150 anställda i Stockholm, men det tillkommer nya medarbetare i princip varje vecka, säger Daniel Rogestam, IT-chef på RaySearch Laboratories. Därför flyttade vi i februari i år till nya, mer ändamålsenliga lokaler på Sveavägen 44. Lokalerna är på totalt cirka 3000 kvadratmeter och här får hela personalen plats på samma våningsplan jämfört med tidigare då vi var utspridda på fyra våningar.

Lättadministrerat system

I samband med flytten ville företaget investera i ett modernt och flexibelt säkerhetssystem.

– Kraven var framför allt att det skulle hålla den nivå som krävs av försäkringsbolagen men det måste även vara lättadministrerat, säger Daniel Rogestam.
Svenska Säkerhetskompaniet har installerat och utfört service på säkerhetsanläggningar hos RaySearch Laboratories under många år. Företaget vann nu också den upphandling av säkerhetssystem som RaySearch gjorde inför flytten till de nya lokalerna. Ansvarig för projektet var Niklas Nordgård, installationschef på Svenska Säkerhetskompaniet.

– Viktigt när man valde oss var vår kompetens och höga servicenivå, säger Niklas Nordgård. När vi tillsammans gått igenom alla önskemål på säkerhetsanläggningen så var det till slut RCO:s system R-CARD M5 MEGA som valet föll på.

Raysearch_5918_300Flera säkerhetszoner

I den totala säkerhetslösningen som Svenska Säkerhetskompaniet offererade ingick passagesystem, inbrottslarm och driftlarm integrerat i R-CARD M5 MEGA och dessutom övervakningskameror. För högsta säkerhet är larmsändarna pollade, det vill säga de känner kontinuerligt av att larmöverföringen är intakt.

– Vi har installerat 40 st passageläsare i skalet samt inne i lokalerna och inbrottslarmet har cirka 500 larmpunkter. Personalen öppnar med hjälp av sin personliga nyckelbricka, som också är inlagd i fastighetens eget passagesystem, för att öppna entrédörren till fastigheten. För besökare till företaget finns en porttelefon och personalen i receptionen kan med hjälp av en övervakningskamera se vem som kommer på besök. Med passagesystemet har vi delat in företaget i olika säkerhetszoner, där det är olika behörighetskrav för att få tillträde till respektive zon. För enklast möjliga hantering av säkerhetssystemet är det försett med en grafisk larmpanel, R-TOUCH 50, säger Niklas Nordgård.

Enklare och säkrare

Svenska Säkerhetskompaniet var klar med installationen av den nya säkerhetsanläggningen i mars i år.

– Vi har fått en högre säkerhet än vi hade tidigare samtidigt som det nu är mycket enklare att sköta säkerhetssystemet, mycket tack vare R-TOUCH 50. Med hjälp av den har vi mycket bra kontroll över larmet. På den grafiska larmpanelen kan vi enkelt se exakt var det larmar och snabbt åtgärda. Med det larmsystem vi hade tidigare fick vi om larmet gick, leta fram pärmar och slå i för att hitta vilken sektion det gällde och sen titta på en ritning var i fastigheten den sektionen var. På R-TOUCH 50 ser vi en ritning över fastigheten, dörrar, larmzoner etc. Det underlättar vår hantering betydligt. Vi kan även med hjälp av den enkelt styra om t.ex. en dörr ska vara öppen en viss tid. Vi är mycket nöjda med lösningen och vårt samarbete med Svenska Säkerhetskompaniet, avslutar Daniel Rogestam.

”Med det larmsystem vi hade tidigare fick vi om larmet gick, leta fram pärmar och slå i för att hitta vilken sektion det gällde och sen titta på en ritning var i fastigheten den sektionen var”

Raysearch_5964_551

Svenska Säkerhetskompaniet – för företag med höga säkerhetskrav

Svenska Säkerhetskompaniet arbetar med installation och service av passagesystem, inbrottslarm, brandlarm och kamerasystem. Företaget har 12 anställda och verkar framför allt i Stockholms län och Mälardalen, men gör även installationer ute i landet för sina kedjekunder.

– Vi arbetar med företag där man har höga säkerhetskrav. Där det krävs hög närvaro, tillgänglighet och mer komplexa säkerhetslösningar. Ofta är det ganska stora företag och förvaltningar som t.ex. Dustin, Bukowskis, hotell, IT-företag, muséer och kommuner, säger Lars Roxell, vd för Svenska Säkerhetskompaniet.

Bra kvalitet

Svenska Säkerhetskompaniet har arbetat med RCO:s system under många år.

– De har bra produkter med hög kvalitet, bra service och en rimlig prisnivå. Sen är de produkter de släpper ut på marknaden noga uttestade, till skillnad mot flera andra leverantörer i branschen, säger Lars Roxell.
Företaget är certifierade för installation och driftsättning av det integrerade säkerhetssystemet R-CARD M5 MEGA.

– Vi har redan installerat tre av dessa system och vi har fyra till på gång. Det är mycket stor efterfrågan idag på system där man kan ha flera olika säkerhetsfunktioner integrerade. Det blir mer lätthanterligt och överskådligt. Med ett integrerat säkerhetssystem kan man ha en mer komplex anläggning utan att det blir krångligt, menar Lars Roxell.

Logistik i världsklass

Sedan många år tillbaka har Svenska Säkerhetskompaniet Elektroskandia som grossist.
– Vi tar säkert 90 procent av våra inköp via Elektroskandia. De har bra lagerhållning och en logistik i världsklass. Beställer vi ena dagen så har vi leveransen morgonen efter! Vi har ett tätt och givande samarbete med Elektroskandia och deras säljare Christer de Wahl, säger Lars Roxell.