Senast december 2025 kommer både 2G- och 3G-nätet att släckas ner för alltid. Istället är det 4G och 5G som ska ta över med bättre täckning, högre säkerhet och snabbare hastighet. Innan dess behöver därför uppemot en miljon enheter bytas ut eller uppdateras för att fortsätta fungera, något som alla inte är medvetna om. Det menar Tommy Ljunggren, branschexpert från TechSverige.

Tommy Ljunggren, branschexpert från TechSverige.

Vilka kan komma att drabbas hårdast av nedstängningen?
– Telefonerna är inte största problemet, de allra flesta moderna telefoner klarar i dag av de nya generationernas nät. Visst finns det kanske några hundratusen telefoner som behöver bytas ut men det stora problemet är maskiner som har kretskort med modem som ansluter till 2G och 3G. Det kan få allvarliga konsekvenser om de plötsligt inte har något nät att ansluta till. Därför måste alla installa­törsföretag hjälpa till att förbereda sina kunder på att det kommer att ske och bistå med hur kunderna kan förbereda sig. Se till att fasa ut alla lösningar som är beroende av 2G samt 3G redan nu och inför inga nya.

Så vad kan den enskilde företagaren inom exempelvis el göra?
– Ta kontakt med kunderna och se till att sälja en produkt som är bättre förberedd och som klarar av 4G eller 5G. Det finns stora affärs­möjligheter till att sälja mer här. Exempelvis larmlösningar kan i samband med detta upp­dateras till en modernare och bättre lösning.

Kan inte operatörerna själva gå ut med informationen?
– Själva operatörerna ser bara att det finns ett sim-kort installerat, men inte i vilken typ av produkt eller maskin. Vi vet att det är mellan en halv och en miljon enheter som behöver uppdateras eller bytas ut. Ett tips är att själv kolla alla sina abonnemang och vilken typ av enhet som sim-kortet sitter i och sedan vilket nät den ansluter till. 

– Det finns säkert väldigt många arbetsgivare som sitter och betalar på gamla abonnemang som tidigare anställda har haft men inte använder i dag. Det kan vara bra att göra en inventering med jämna mellanrum och avsluta de gamla som inte längre används eller kommer att fungera längre. Vi vet att senast december 2025 kommer både 2G och 3G vara nedstängt. Stängningen av 3G har redan påbörjats av alla operatörer och 2G stängs troligen under 2025.

Varför genomförs denna förändring?
– De gamla näten klarar inte längre av att möta kundernas krav på hastigheter och mängd data. Det är även så att den nya tekniken förbrukar mycket mindre energi per enhet data, vilket också är mer i linje med de klimatanpassningar som sker i samhället. Den längre batterilivslängden är även viktig för den nya generationens produkter inom IOT, Internet Of Things.

– De gamla näten håller heller inte samma säkerhet som 4G och 5G, vilket blir en allt viktigare fråga, och de nya näten är även stabilare. De ger också en kortare fördröjning för tidskritiska system och larm. Det här är ett teknikskifte som pågår i hela världen just nu.

Kommer det byggas en massa nya master runt om i landet?
– Nej, operatörerna kommer att återanvända de master som finns i möjligaste mån. De kommer även att använda samma frekvenser som 2G och 3G har gjort, så det är en återanvändning av det man har. Däremot kommer basstationen inte att finnas i ett litet hus på marken utan istället sättas uppe i masten, vilket också bidrar till den ökade täckningen.

Hur bestäms vilka operatörer som får använda vilka frekvenser?
– Det kommer att ske en auktion under nästa år där den som bjuder högst vinner rätten att använda den frekvens de bjuder på efter 2025. Sammanlagt beräknas den auktionen uppgå till ett värde av fem till tio miljarder svenska kronor för de frekvenser som tidigare 2G, 3G och den första omgången av 4G har använt.

– Post och Telestyrelsen kräver inte att en särskild teknik ska användas, de säljer endast tillstånden för att få använda frekvensbandet.

Kommer täckningen inomhus, där det tidi­gare varit dålig mottagning, att nu bli bättre med 5G?
– Nej, tyvärr. Varken 4G eller 5G klarar att ta sig igenom betong bättre. Däremot kommer kravet på att bygga nät inomhus att öka. Ett alternativt med 4G, jämfört med tidigare generationer, är att kunna ringa över wifi. Men kunderna verkar ändå tycka att det är lite krångligt. Därför kommer fastighetsägare att se värdet av att erbjuda kontorslösningar med bra täckning inomhus, i takt med att vi blir allt mer digitala och mobila i våra yrken. Där ser vi en ökande trend.

– I och med 5G kommer det ändras hur vi bygger inomhustäckning. Tidigare har det varit koaxialkabel och antenn med en bas­station i källaren. Men de gamla kablarna klarar ej av frekvensen för 5G. Därför kommer vi att se datakablar som kopplas till en bas­station som sitter i taket på lokalen för att alla ska få 5G-täckning i byggnaden. Radionäten kommer mer och mer att likna datanätverk även om det inte kommer att krävas samma kompetens.

Hur kommer täckningen i landet att se ut?
– 4G och 5G kommer att ha samma eller bättre täckning. Eftersom basstationen sitter i masten så täcker den större områden och tar in signalerna bättre. På de ställen där det inte finns täckning i dag så kommer det behöva byggas, men det har egentligen ingenting med 5G att göra utan handlar mer om att alla ska ha rätt till att vara uppkopplade i vårt land. På de ställen där det tidigare har varit skakig täckning kommer det nu att bli mer stabilt.

Kan 5G till och med konkurrera med fiberanslutning?
– Nej, där är vi inte ännu. Vi har en fiber­utbyggnad i världsklass i Sverige och den behövs. Men visst finns det svårtillgängliga områden dit fibern inte har kunnat etableras lika lätt och till en rimlig kostnad. Där kan 5G vara ett alternativ och även på andra platser som till exempel sommarstugan. Då finns så kallad FWA, Fixed Wireless Access, som är billigare än fiber och ger bra hastighet, även om det inte ger samma kapacitet.

Hur kan 5G förbättra digitaliseringen av landsbygden?
– Skulle vi rulla ut FWA på bred front så skulle det absolut förbättra tillgängligheten på nät. Genom att sätta upp en 5G-basstation nära ett lantbruk skulle lantbrukaren utan problem kunna köra sina robotar och smarta maskiner både på åkern, i skogen och på gården med hjälp av den anslutningen.

Hur ser kompetensförsörjningen ut för utbyggnaden av 5G?
– Just nu så sker det extremt mycket bygg­verksamhet inom området eftersom alla operatörer behöver byta ut allt samtidigt. Jag ser inte att det kommer att fattas någon direkt kompetens, däremot så är det högt tryck på branschen.

Varför har arbetet med att bygga 5G tagit så lång tid i Sverige?
– Det blev ändrade spelregler väldigt sent. Först togs en del frekvenser i 700 MHz bort ur auktionen för några år sedan, då den skulle reserveras för blåljus-verksamheternas egna nät. Dock har det än idag inte blivit utnyttjat för det ändamålet. 

– Sedan bestämdes sent i processen att inga produkter från Huawei fick användas, vilket även fördröjde 3,5 GHz-auktionen med flera överklaganden som följd. Aktörer blev då tvungna att göra nya upphandlingar med andra leverantörer och byta ut tidigare inhand­lade produkter. Nu är det Ericsson och Nokia som kommer att användas och det är upp till operatören att välja vilken leverantör de vill använda.

Finns det några baksidor med det nya nätet?
– Det sprids en massa illvilliga rykten om att 5G skulle ha negativa hälsoeffekter. Det är fortfarande samma gränsvärden som gäller och många år av internationell forskning pekar på att det inte finns några identifierade hälsorisker med dessa gränsvärden.

– Även när vi monterar basstationer direkt i taket så behöver du bokstavligen hålla i antennen för att överskrida gränsvärdena,
ca 20 cm från antennen kan gränsvärdena inte överskridas. Dessutom ges bättre täckning med inomhusnät, vilket minskar effekten från exempelvis telefonen. Generellt får du alltså lägre utsänd effekt om du har ett inomhusnät.

Om du ska titta i spåkulan – när kommer 6G?
– Allt tyder på att vi får 6G kring år 2030. Unge­fär vart femtonde år sker en ny auktion av frekvensband och nästa gång kan vi mycket väl använda oss av 6G i de frekvensband som nu kommer att användas för 4G och 5G.

– Garanterat kommer det att erbjuda ännu snabbare hastighet. Jag hoppas dock att man då även tar chansen att inkludera förbätt­ringar i utvecklingsländerna så alla kan bli uppkopplade i världen till en rimlig kostnad.

TECHSVERIGE
TechSverige, tidigare IT&Telekomföretagen, är en bransch- och arbetsgivar-organisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige. Bland de över 1 400 medlems-företagen, som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige, återfinns allt ifrån små startup-bolag till stora, multinationella företag med tusentals anställda runt om i världen.

Läs mer
Mer information om teknikskiftet finns på TechSveriges hemsida www.techsverige.se och Post och Telestyrelsen på www.pts.se/teknikskifte 

Text: Sara Schröder