Svenska Bostäder har valt att bygga ett helt nytt bredbandsnät med fiber, med högsta möjliga kapacitet och tillgänglighet. Med det ger man hyresgästerna stor valfrihet att kunna välja mellan olika leverantörer av tv, bredband och telefoni.

Målsättningen med det nya bredbandsnätet är att öka konkurrensen och skapa en plattform för bättre tjänster till hyresgästerna. Idag går det att välja mellan flera olika hastigheter upp till 100 Mbit/s.

Vi vill ge våra hyresgäster så mycket valfrihet som möjligt, säger Maria Andersson, projektledare på Svenska Bostäder.

Vi vill ge våra hyresgäster så mycket valfrihet som möjligt, säger Maria Andersson, projektledare på Svenska Bostäder.

– Vi vill ge våra hyresgäster så mycket valfrihet som möjligt, säger Maria Andersson, projektledare på Svenska Bostäder. De ska själva kunna välja mellan olika leverantörer och få bästa möjliga pris. Bindningstiderna är oftast korta så det går snabbt att byta leverantör. Bredbandsnät med fiberkabel har mycket hög kapacitet och ska hålla för framtidens alla krav och behov. Nätet kan i framtiden uppgraderas till hastigheter på flera gigabit.

Svenska Bostäder använder dessutom fibernätet för att effektivisera sin egen förvaltning. Både styr- och regler-, passage- och bokningssystem för tvättstugor är anslutna till nätet.

Snabb teknikutveckling

– Teknikutvecklingen går idag så fort och vi vill ge våra hyresgäster alla möjligheter att ligga i framkant. Även om smarta hem ännu inte slagit igenom så kommer det framöver garanterat erbjudas allt fler tjänster som det krävs bredband med hög kapacitet för att klara av. Vi kör några olika projekt varav ett handlar om mätning av temperatur i lägenheter och ett annat där hyresgästerna med hjälp av en bildskärm i hallen kan kontrollera sin energiförbrukning, boka tvättstugan, felanmäla etc. Det är viktigt att man fokuserar på kundnyttan samt att tekniken är till rimlig kostnad, säger Maria Andersson.

”Teknikutvecklingen går idag så fort och vi vill ge våra hyresgäster alla möjligheter att ligga i framkant”

Svenska Bostäder började bygga fibernät redan 2003. 2007 gjorde Svenska Bostäder ett avrop, om leverans av bredbandsskåp och fiberkonvertrar, via det avtal som Elektroskandia har med HBV (de kommunala bostadsföretagens inköpsorganisation). Avropet gällde de tre kommunala bostadsbolagen (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) i Stockholm.

– Totalt gällde det 80 000 enheter som vi levererat under tre års tid, säger Stefan Arnesson, key account manager Bygg & Fastighet på Elektroskandia. Bredbandsskåpet var av en specialvariant som togs fram av Ensto och fiberkonvertern från Inteno.

Förenkla för hyresgästerna

I lägenheterna har bredbandsskåpet och fiberkonvertern satts upp i hallen, oftast nära elcentralen, och ett dubbelt bredbandsuttag i alla rum.

– Vi vill att det ska vara enkelt för hyresgästerna att använda bredbandsnätet. Därför har vi uttag i varje rum samt att det i bredbandsskåpet finns utrymme för hyresgästerna att sätta in egen utrustning. Tekniken utvecklas och vi vill som sagt ge hyresgästerna alla möjligheter att hänga med, säger Maria Andersson och fortsätter;

– Vi har fått positiv respons från hyresgästerna efter att vi byggde det nya bredbandsnätet. Bland kommentarerna märks att man uppskattar att det är bra priser med tanke på hastigheten och att det är snabbare uppkoppling. Många gillar också att nätet är enkelt att använda med uttag i varje rum.