För Svensk Elkraftsentreprenad är det viktigt med en pålitlig leve-ran-tör, som har ett brett produktsortiment, alltid levererar i tid och kan ge snabb support. Sedan starten har man valt att samarbeta med Elektroskandia.

Svensk Elkraftsentreprenad (SEKE) startade 2017 och företaget arbetar mot de stora nätbolagen i Sverige med att leverera totalentreprenader, ofta färdiga regionnätstationer.

– Vi levererar ställverk och transfor­mator­stationer inom spänningsnivåerna 0,4 till 130kV. Det är fråga om kompletta leveranser där vi sköter projektledning, installation och mekanik medan vi köper in övriga tjänster och materiel. Vi är idag totalt 13 medarbetare på företaget och vår vision är att jobba inom en radie på ungefär 50 mil från vår hemvist i Norr­köping, säger Lars-Olof Holm, vd SEKE.

Leveranssäkerhet viktigt

Alla på företaget har lång branscher­farenhet och Lars-Olof berättar att redan på 70-talet började hans kontakter med Elektroskandia, som på den tiden hette Asea Skandia.

– Företaget jag då arbetade på satt i samma byggnad som Asea Skandia, så då var det lätt att bara gå ner ett par våningar och beställa samt hämta ut materiel från deras lager. Sen har samarbetet fortsatt under alla år. Främst är det givetvis leveranssäkerhet och pris som styr men vi uppskattar även den fina support de ger oss.

Transformatorstationer faller för åldersstrecket

Många befintliga transformatorstationer faller nu för ålders­strecket samtidigt som effekten behöver höjas. Det är full fart på verksamheten och SEKE producerar fyra till fem transformator­stationer per år. På Elektroskandia är det främsta utesäljaren Peter Karlsson och tekniske innesäljaren Charlie Eriksson som löpande har kontakt med SEKE.

– De har högt tempo i verksamheten och vi får ofta förfråg­ningar på materiel. Det är allt ifrån signalkabel och mellan­spänningskabel till kabelstegar och installationsmateriel. De uppskattar att vi har bra lagerhållning och att vi kan leverera med precision. Inte sällan ska vi ju leverera till koordinater ute på site, säger Charlie Eriksson.

Projekt under lång tid

Just nu arbetar SEKE med ett projekt åt Vattenfall Eldistribution, i Mölltorp i Västra Götaland. Ansvarig för projektet på SEKE är projektledaren Per-Erik Jonsson.

– Det är en transformatorstation 40kV till 10kV, som görs inomhus helt och hållet. Det är ett projekt som pågår under lång tid. Det är bland annat sex månaders leveranstid på ställverk. Själva byggnationen av transformatorstationen tar tre månader innan vi kommer in i byggnaden, som är på totalt 300 kvm uppdelat på fem rum. Vi började med elmontaget i slutet av september och beräknas vara klara i mitten av mars, säger Per-Erik Jonsson och fortsätter:

– Elektroskandia har till detta projekt levererat bland annat kabel­stegar, kanalisation, belysning, värme, manöverkabel, kraftkabel, kabelavslut och kabelskarvar. Leveranserna har flutit på bra och vi uppskattar även engagemanget från deras personal.