Svensk Järnvägsteknik har fått förtroende att genomföra utförandeentreprenad – överlämningsbangård på Hallsbergs rangerbangård. Ett stort projekt som innefattar mycket elmateriel, bland annat kabel för närmare 1,8 miljoner kronor.

– Det här är ett projekt ingående i godsstråk, som innebär att det ska byggas dubbelspår ända ner till Mjölby. Härigenom kan man öka kapaciteten och punktligheten samt förbättra säkerheten, säger Jonas Fransson, ansvarig för el, signal och tele på Svensk Järnvägsteknik.

Jarnvag_2_551

Omfattande projekt

Projektet på Hallsbergs rangerbangård omfattar cirka 4800 spårmeter som skall rivas och byggas nytt samt rivning och läggning av 26 stycken nya växlar.

– Vi började arbetena i mars och beräknas vara klara i februari nästa år. Arbetet inkluderar teknikgrenarna mark, kanalisation, el, KTL, fjärrstyrning, ban, signal och tele. Till att börja med har vi rivit ner en hel del ledningar och nu börjar vi återuppbyggnaden. Nu är det mycket förmontage och senare blir det installation av ny kabel, säger Jonas Fransson.

Det är en hel del kabel som kommer att användas i projektet. Elektroskandia har beräknat att leverera kabel för närmare 1,8 miljoner kronor. Utöver det tillkommer det bland annat en hel del förbrukningsmateriel och verktyg.

– Vi är styrda av Trafikverkets materielservice när det gäller inköp av järnvägsspecifikt materiel och specialkomponenter men all övrig elmateriel tar vi från Elektroskandia. Vi har samarbetat med dem i många år och har nära kontakt, inte minst med deras tekniske innesäljare Mats Olofsson som ofta hjälper oss att välja kabel, belysningsarmaturer med mera.

 

Jarnvag_3_250Supportgrupp Industri

Mats Olofsson är sammanhållande för järnvägsbyggarkunder och ingår i Elektroskandias supportgrupp Industri.

– Totalt är det sju personer på avdelningen, som jobbar med våra industrikunder och kunder inom infrastruktur på järnvägssidan. Vi sitter centralt och hjälper alla Elektroskandias regioner i Sverige med att samla projekten och samköra offerter och order, säger Mika Vinstoy, supportchef Industri på Elektroskandia.

– Jag jobbar nästan till 100 procent med infrastruktur, framför allt järnvägsbyggare. Det finns mycket jobb på den marknaden och många aktörer som är aktiva. Just kraft och belysning är det många som räknar på, säger Mats Olofsson och fortsätter:

– Svensk Järnvägsteknik köper framför allt kabel, kabelskåp, jordningar, transformatorer, belysning och parkstolpar. Mest är det standardmateriel.

”Elektroskandia har beräknat att leverera kabel
för närmare 1,8 miljoner kronor”

Rekryteringar

Leveranserna sker oftast direkt ut till de tillfälliga etableringar där Svensk Järnvägsteknik bygger.

– Det blir mycket leveranser från Elektroskandia. Oftast tar vi material så vi har för någon veckas arbete. På grund av stöldriskerna försöker vi att aldrig ha något materiel på lager, säger Jonas Fransson.

Jarnvag_4_250Det är nu mycket satsningar på järnvägen i Sverige och Svensk Järnvägsteknik är i behov av att rekrytera mer personal.

– Ja, nu är det resursbrist och vi har behov av att få in fler medarbetare inom el i företaget. Men det gäller att det är rätt personer, som har specialutbildning och det säkerhetstänkande som är nödvändigt för att jobba i järnvägsmiljön, säger Jonas Fransson.

– Vår försäljning till järnvägen ökar och vi har många projekt ute. Så vi har ett spännande år framför oss där vi siktar på att ta hem många objekt, avslutar Mika Vinstoy.

 

Svensk Järnvägsteknik

– Specialister på arbete på och runtomkring järnvägen.
– Erbjuder helhetslösningar för järnvägsutbyggnad, spårbyten och kompletta BEST-entreprenader.
– Kunder är infrastrukturförvaltare, entreprenörer och konsultföretag i hela landet.
– Företaget har cirka 70 anställda, varav 20 arbetar inom el, signal och tele.
– Svensk Järnvägsteknik är ett företag inom NRC Group, som är noterade på Oslobörsen. NRC Group består, utöver Svensk Järnvägsteknik, av NRC Rail, Segermo och Elektrobyggnad.