Med stora mängder materiel, krav på snabba leveranser och pålitlig logistik var valet av leverantör enkelt för Eltec i Köping. Elektroskandia har levererat all elmateriel till projekten, som gällde byggnation av tre fördelningsstationer/kopplingsstationer åt Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB.

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) är ett driftbolag som förser de kommunala energibolagen Eskilstuna Energi & Miljö och SEVAB Strängnäs Energi med den elförsörjning som behövs för att invånarna alltid ska ha en fungerande vardag. Bakgrunden till de aktuella projekten var för ESEM att höja person- och leveranssäkerheten och även möjliggöra framtida nya matningsvägar.

Från totalentreprenad till ramavtal

– Det började med att vi gick ut med en upphandling för en totalentreprenad av en fördelningsstation. Upphandlingen avslutades dock då vi fick in för få anbud. Vi ville få in fler aktörer att räkna på jobben och beslöt därför att testa en annan upphandlingsform, och istället bryta upp totalentreprenaden i mindre delar och teckna ramavtal med aktörer inom de olika specialistområdena, säger Jerker Norberg, nätutvecklare på ESEM. 

Tillsammans med Sweco och deras projekt­ledare Robert Käck tog man fram ett koncept på hur det skulle fungera, med ESEM som totalentreprenör. ESEM kunde då via nio olika ramavtal separat handla upp transformatorer, fundament, hus, staket, bygg­nation, elinstallation etc.

Två typstationer

Jerker Norberg, nät­-
utvecklare på ESEM.

– Även om det blev en tung upphandlings­runda, med specifikationer för varje ram­avtal, har det här konceptet bara inneburit fördelar för oss. Vi har fått ett koncept som vi kan använda på flera ställen och varje station ser likadan ut med samma typ av ställverk, lågspänningscentral, hus etc. Vi har två typstationer, en större och en mindre. Om man kör med totalentreprenader då blir det olika entreprenörer och stationerna kommer att se olika ut. Att använda sig av samma koncept innebär fördelar för vår personal, som känner igen sig, och vi arbetar med samma företag och personer inom ram­avtalen. Sist men inte minst får vi en bättre kontroll över ekonomin och kostnaden blir lägre totalt samtidigt som vi kvalitetsmässigt får bättre anläggningar, säger Jerker Norberg.

Ställverksbyggnader 20/10/0,4kV

Eltec Köping vann ramavtalsupphandlingen då det gällde att utföra detaljkonstruktion samt installation till fullt driftfärdiga anläggningar på totalt sju stationer. Eltec i Köping arbetar med kompetenskrävande elinstallationer, underhåll och service och bland kunderna märks företag inom indu­strin, tjänstesektorn, fastighetsbranschen och offentlig sektor. Företaget har cirka 30 medarbetare.

– Till att börja med gällde det tre stationer, som all ersätter äldre befintliga stationer. Projekten omfattar komplett installation av ställverksbyggnader 20/10/0,4kV. Det är alltså fördelningsstationer som tar emot 20kV och sen distribuerar 10kV vidare till ett antal transformatorstationer, berättar Niclas Eriksson, installationschef på Eltec Köping AB.

Kostnadseffektiv lösning

Nästa steg för Eltec i Köping blev att gå ut med en förfrågan till olika elgrossister om inköp av elmateriel till projekten.

– Jag har en nära dialog med Eltec varje vecka kring olika projekt. Vi träffades och gick igenom vad som skulle krävas och vilka förutsättningar det var kring de tre aktuella stationerna, säger Göran Liljedahl, utesäljare på Elektroskandia.