Efterfrågan på förnyelsebara drivmedel ökar, vilket också är bakgrunden till utbyggnaden av SunPines anläggning i Piteå. Med den nya fabriken ökar produktionskapaciteten av hållbar talldiesel med cirka 50 procent, vilket innebär att företaget kommer kunna leverera 3 procent av Sveriges dieselbehov. Install hade helhetsansvaret för elentreprenaden och Elektroskandia levererade all elmateriel till projektet.

Ulrika Hagman, projektledare för investeringar på SunPine.

SunPine är världsledande bioraffinaderi när det gäller att leverera innovativa och hållbara produkter som baseras på sulfatmassabrukens restprodukt tallolja. Företaget grundades av entreprenören Lars Stigson och produktionen av talldiesel invigdes i maj 2010. Idag ägs SunPine av Preem, till vilka all diesel levereras, Södra Skogsägarna, Sveaskog och Lawter.

– Sulfatmassabrukens restprodukt råtallolja värms upp i vår unika fabriksprocess och ur den processen kommer sen fyra kemiska produkter – bioolja, terpentin, harts och talldiesel samt restprodukten fjärrvärme. Av dessa är talldiesel vår klart största produkt och den blandas in i Preems produkt Evolution Diesel, världens enda Svanen-märkta diesel, berättar Ulrika Hagman, projekt­ledare för investeringar på SunPine.

Öka kapaciteten med 50 procent

Under åren har det gjorts stora föränd­ringar och ombyggnationer i den befint­liga anlägg­ningen för att optimera produktionen. Men i och med den ökande efterfrågan på förnyelsebara drivmedel så beslutade SunPine 2018 att investera i en ny fabrik.

– Vi har tidigare producerat cirka 95 000 m³ talldiesel per år och med en ny fabrik intill vår befintliga skulle vi kunna öka kapaci­teten med cirka 50 procent, säger Ulrika Hagman.

Jan Norberg, Elektroskandia och Bo Risberg, Install.

Install ansvarade för elentreprenaden

AFRY fick uppdraget som ingenjörspartner, vilket omfattar alla tekniska discipliner, upphandling, projektledning- och bygg­ledningstjänster. Entreprenörer upphand­lades under 2019 och Install fick helhets­ansvaret för elentreprenaden vid den nya fabriken. Vi bad Bo Risberg, projektledare och en av delägarna i företaget berätta lite om Install.

– Install är ett installationsföretag som startade 2016, vi har växt fort och finns idag i Piteå, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund med totalt cirka 140 anställda. Vi har idag tre ben i verksamheten, El, Fiber och har precis startat upp Infra. I Piteå har El med tyngdpunkt på industri, projekt och service, vilket visat sig vara en bra mix, säger Bo Risberg och fortsätter:

– Vi började arbeta med SunPine-projektet efter nyår 2020, men det mesta av vårt jobb skedde från april och framåt. Vi ansvarade för all elinstallation, kraft, belysning, åskskydd, tracing av processrören, ja allt som ingick i elentreprenaden. 

Pålitliga leveranser

Install gick ut med offertförfrågan till olika materielleverantörer, däribland Elektro­skandia. 

– Efter att ha gått igenom alla anbud valde vi Elektroskandia som leverantör. Vi jobbar ofta med dem då de är bra att ha att göra med, ger god service, har bra logistik, pålitliga leveranser och ligger de också oftast rätt till prismässigt, säger Bo Risberg.

– Det var ett ganska stort projekt och vi har levererat stora mängder materiel. Totalt har vi bland annat levererat cirka 4 km kabelstegar och 100 000 m kabel och ledningar, säger Jan Norberg, utesäljare Elektroskandia. 

– Det har fungerat bra med leveranserna från Elektroskandia och vi har kunnat jobba på hela tiden. Som mest var vi ett 20-tal med­arbetare på plats. Den stora utman­ing­en var att hinna med då vi är sist i kedjan, men det fungerade bra och vi var klara enligt plan i oktober, säger Bo Risberg.

Bygga utan att störa produktionen

– En av de största utmaningarna med bygget var att bygga en ny fabrik intill den befintliga, utan att störa pågående produktion. Det krävdes bland annat en avancerad logistikplanering för att kunna hantera alla transporter och samtidigt få in kranar och utrustning för de delar som behövdes, säger Ulrika Hagman.

AFRY lämnade över anläggningen till SunPine i oktober och i november startades anläggningen upp.

– Vår nya fabrik byggdes enligt tidplan och vi kunde köra igång produktionen som det var tänkt. Vi är jättenöjda med slutresultatet och det fina samarbete vi haft med alla inbland­ade i projektet, avslutar Ulrika Hagman.