Trippelmontage har bra orderingång och 2015 är nästan fulltecknat. Nu arbetas det för fullt med att producera styrskåp till Valmet och deras kund Värö Bruk. För att få reda mer kring affären och företagets samarbete med Elektroskandia fick vi möjlighet till en intervju med Peter Finell på Trippelmontage AB.

Peter Skoglund, teknisk innesäljare på Elektroskandia och Peter Finell diskuterar styrskåpen som produceras.

Peter Skoglund, teknisk innesäljare på Elektroskandia och Peter Finell diskuterar
styrskåpen som produceras.

Berätta om bakgrunden till affären.
– Södra Cell kommer totalt att investera fyra miljarder i Värö, som då ska öka kapaciteten från 425 000 ton till 700 000 ton, vilket gör Värö till ett av världens största bruk för barrsulfatmassa. En stor del av ordern kommer att levereras från Valmet i Sundsvall, som ska stå för utrustning till fiberlinjen, flingtork och balning. Vi har sedan många år ett nära samarbete med Valmet.

Vad är det ni ska leverera?
– Vi ska dels tillverka nya styrskåp dels uppgradera en del befintliga. I leveransen inkluderas bland annat styrsystem från Siemens, kontaktorer och säkringsmaterial från Schneider Electric, induktiva givare från IFM och ljusbommar, linstoppar och scannrar från Sick. En stor del av materialinköpen sker från Elektroskandia.

Hur lång tid tar det att tillverka styrskåpen?
– Vi räknar med att lägga ned 1000–1200 timmar hemma på verkstaden.

Hur mycket arbetstid räknar ni sen med ute hos kund?
– Tre till fyra man från oss kommer sköta ombyggnation och montageledning. Vi har då 10 dagar på oss, då man stoppar produktionen och demonterar gammal utrustning och installerar nya maskiner, nya styrsystem samt ombyggnation på en del befintliga maskiner. Säkerheten ses över och ny säkerhetsutrustning så som ljusbommar linstoppar och scannrar installeras. Installationen sker under vecka 15–16 och idriftagning vecka 16–17.

Har ni samarbetat med Elektroskandia under många år?
– Ja, vi började övergå mer och mer till Elektroskandia från och med 2009.

Vad är de främsta fördelarna?
– Elektroskandia har snabba och enkla leveranser, stort centrallager och vi får god service från säljavdelningen och Andreas Hasselblad samt Peter Skoglund. Om vi behöver något så fixar dom det.

Vilka produkter köper ni från Elektroskandia?
– Det mest förekommande materialet till apparatskåpstillverkning och installationsmaterial.

Patrik Wiklund monterar delar som ska in i styrskåpen.

Patrik Wiklund monterar delar som ska in i styrskåpen.

Fakta – Trippelmontage AB

  • Företaget startades 1996, har i dag 10 anställda och omsatte 2014 19,5 miljoner kronor.
  • Verkstad i Sundsbruk utanför Sundsvall men arbetet bedrivs ibland på plats hos företagets kunder.
  • Tillverkning och installation av el, kraft och styrutrustningar. Bygger och levererar enligt kundens ritningar och önskemål. Montageledning och utcheckning av anläggningar inom och utom riket.
  • Cirka 70 % av det som produceras går på export.
  • Kunder är anläggnings- och maskinleverantörer inom trä och pappersindustrin, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare och byggföretag.