Gotlands Energi AB (GEAB) arbetar kontinuerligt för att vädersäkra och modernisera elnätet på Gotland. Vid det senaste underhållsprojektet används trästolpar försedda med ett modernt miljöanpassat träskydd – RVP Repellent. Elektroskandia levererar all materiel till projektet – stolpar, linor och kringmateriel.

Det gotländska elnätet ägs och förvaltas av GEAB och företaget har en långsiktig plan för att uppgradera elnätet. Gamla stolpar och oisolerade luftledningar monteras ned och byts ut mot nedgrävd kabel eller isolerad luftledning.

Sträcka på 1,5 mil

– Målet med vårt arbete är att vi ska kunna erbjuda ett stabilare elnät med högre driftsäkerhet, en bättre leveranskvalitet och minskad risk för strömavbrott, berättar Stefan Karlsson, projektledare områdesansvarig Norra Gotland på GEAB och fortsätter:

– Det projekt vi nu påbörjar sträcker sig cirka 1,5 mil, mellan socknarna Hangvar och Hall, på norra Gotland. På platsen är det besvärlig mark, bestående mest av berg och grus och därför var bästa alternativet att behålla stolplinjen. De befintliga stolparna var dock utgångna och behövde bytas ut.

För att komma ifrån stolpar träskyddade med kreosot har GEAB de senaste åren använt sig av kompositstolpar. En nackdel med dessa stolpar är att de är väsentligt dyrare än trästolpar.

– I samband med att vi skulle börja planera för det här projektet fick vi höra att Rundvirke Poles tagit fram ett nytt, miljövänligt impregneringsskydd för trästolpar, RVP Repellent. Vattenfall hade redan testat stolpen vid en linje uppe i norra Sverige och vi blev intresserade av att använda dem i det här projektet, säger Stefan Karlsson.

Utvecklat under 10 år

Redan för 10 år sen började de ansvariga på Rundvirke Poles i Ludvika att titta på att ta fram ett miljövänligt alternativ till kreosot.

– Flera större nätbolag hade efterfrågat ett fullgott alternativ till kreosotstolpar, både vad gäller livslängd, kostnad och miljövänlighet. Vi började för ett antal år sen se över möjligheterna att som grundbas använda medel som är godkända av kemikalieinspektionen, kompletterat med impregneringsmedel som gör att kopparen ej urlakas. Efter mycket experimenterande, tester vid SLU i Uppsala och långtidstester i både Sverige och England med mycket bra resultat har vi utvecklat RVP Repellent. En viktig del i utvecklingen var att träskyddsbehandlingen skulle kunna märkas och kontrolleras enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR) krav, säger Staffan Bruzelius, försäljningschef på Rundvirke Poles.

RVP Repellent är impregnering i två steg. Först med ett vattenburet impregneringsmedel med koppar som aktiv substans, sedan med den nya RVP Repellent-oljan, som är en kombination av vegetabiliska och mineraloljor. RVP Repellent-oljan i kontakt med den aktiva substansen koppar ökar rötskyddet på grund av dess förmåga att avvisa vatten och stabilisera kopparn inom vedcellerna. Urlakningen av koppar är i det närmaste obefintlig.

– Med RVP Repellent kan vi utlova en livslängd för en stolpe på mellan 40 och 50 år. Dessutom ger den många fördelar jämfört med kreosotstolpar. Stolpen blir yttorr och arbetsmiljövänlig, den är luktfri, klättringsvänlig och man behöver inget tillstånd för lagring av stolpar, säger Staffan Bruzelius.

 

 

 

Effektivt och miljövänligt transportsätt

Under våren 2018 byggde Rundvirke Poles om sin produktionsanläggning i Ludvika och i somras började försäljningen av stolpar med RVP Repellent.

– Till det här projektet behövde vi närmare 180 stolpar, 1,5 mil högspänningshängkabel, stolptillbehör och övrig materiel. Vi tog därför kontakt med Elektroskandia, som vi har avtal med genom Vattenfall-avtalet, säger Stefan Karlsson.

I början av oktober kom förfrågan på materielen till Elektroskandia och utesäljaren Berth Lindblom.

– Det är första gången vi levererar stolpar med det här nya träskyddet. Vi levererar kompletta leveranser i flera omgångar till ett par olika materialplatser ute på site. Vid vårt logistikcenter i Örebro projektpackas all materiel, förutom stolpar och trummor, i satser på pall som märks upp med vad den innehåller, säger Berth Lindblom och fortsätter:

– För stolpleveransen har vi utvecklat ett effektivt och miljövänligt transportsätt. Då gamla kreosotstolpar måste åter till tillverkaren för destruktion efter att de tagits ned så fungerar det så att vi nyttjar ett lokalt åkeri på Gotland som kör gamla kreosotstolpar till Rundvirke Poles i Ludvika. Där lastar de de nya stolparna på släpet, åker vidare till vårt logistikcenter och lastar kabel och lintrummor på bilen. Även övrigt materiel hämtas i Örebro och de lämnar samtidigt tomtrummor, de har med sig från Gotland. Det här fungerar mycket bra och innebär att vi har full bil hela tiden och nyttjar transporterna maximalt, en lösning som vi tagit fram tillsammans med GEAB, säger Berth Lindblom.

– Vi drar igång med att resa stolpar och bygga linjen under vecka 49, sen kommer arbetet pågå hela vintern och vi beräknas vara klara i april, avslutar Stefan Karlsson.