Fredrik Öjdemark, Närkefrakt.

Sedan några veckor tillbaka får Elektroskandias kunder i Örebro stad sina beställningar ljudlöst levererade, med en ny eldriven lastbil. Lastbilen, som ägs av transportpartnern Närkefrakt, innebär ytterligare ett steg i Elektroskandias satsning på att öka antalet fossilfria transporter.

Elektroskandia ligger i framkant då det gäller att minska företagets miljöpåverkan. Detta gäller inte minst transporter där företagets kontrakterade transportörer idag i stor utsträckning bytt ut diesel mot det förnybara bränslet HVO100. Nästa steg i utvecklingen är att gå över till eldrivna lastbilar.

– Tillsammans med vår transportör Närkefrakt har vi arbetat fram den här lösningen för våra närtransporter till kunder i Örebro stad. Vi har kört den i några veckor och det fungerar mycket bra. Vi levererar under förmiddagen till ett 50-tal kunder, vilket innebär en total körsträcka på ungefär 12 mil. Lastbilens totala räckvidd är 300 km så den täcker mer än väl våra behov, säger David Hjälmarlycka, transportchef Elektroskandia.

Inte bara miljöfördelar

Ellastbilen är en Volvo FL Electric på 16,7 ton (tung lastbil) med ett batteri på 130 kw. Nattetid laddas den med el vid Närkefrakts terminal som har hela taket fyllt med solpaneler, vilket bidrar till den helt fossilfria driften. Fredrik Öjdemark, vd för Närkefrakt berättar om satsningen.

– Vi har ett nära samarbete med Elektroskandia sedan flera år tillbaka och bägge företagen är mycket engagerade kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi ser investeringen i den här ellastbilen som en möjlighet att snabbt komma i gång, lära oss och sen utvärdera vad som fungerat och vilka möjligheter det finns till förbättringar. Vi förbereder oss för att framöver kunna ha fler eldrivna lastbilar, framför allt när det gäller närtransporter, säger Fredrik och fortsätter:

– Något man direkt slås av är att det inte bara är miljöfördelar med eldrivet. I och med att lastbilen rullar fram helt tyst så blir det också en lugnare och trevligare arbetssituation för såväl chaufförer som kunder och terminalpersonal.

Minska CO2-avtrycket

Elektroskandias logistikdirektör Anette Karhu är givetvis också positiv till att nu kunna leverera fossilfritt i Örebro.

Anette Karhu och David Hjälmarlycka, Elektroskandia.

– Ja, det är verkligen glädjande att vi nu tar det här steget som passar bra in i vårt hållbarhetsarbete, där vi främst identifierat tre områden som vi satsar på för att minska vår miljöpåverkan – transporter, avfall och elförbrukning. Inom dessa områden arbetar vi med en rad aktiviteter för att minska vårt CO2avtryck. Här är ellastbilen ett välkommet tillskott, speciellt då det är en tung lastbil, säger Anette Karhu.

Stort signalvärde

Även Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig på Elektroskandia välkomnar initiativet att transportera fossilfritt.

Marcus Gustavsson, Elektroskandia.

– Elektrifiering och fossilfria transporter står högt upp på dagordningen hos vårt moderbolag Sonepar och det pågår mycket arbete i dotterbolagen i olika länder kring fossilfria leveranser. Med den här satsningen ligger Elektroskandia långt framme och att vi nu har en ellastbil skickar också ett budskap till övriga transportörer, leverantörer och intressenter om vad man som enskilt företag kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Satsningen har onekligen ett stort signalvärde, kommenterar Marcus Gustavsson.

– Vi ser det här som ett första steg, men tanken är att det ska bli många fler ellastbilar hos våra transportörer. Vi tittar redan nu på att introducera det för lokal distribution i flera svenska storstäder. Kanske i ytterligare någon stad redan i år, avslutar David Hjälmarlycka.