I Södertälje satsar man på snabba kommunikationer och teknik för framtiden. För att klara detta har man byggt ett Stadsnät, med fiber hela vägen. Stadsnätet innebär att stadens invånare och näringsliv har tillgång till ett lokalt kommunikationsnät med obegränsad kapacitet att hantera TV, telefoni och överföring av data (s.k. Triple Play). Elektroskandia är leverantör till Telge Nät och Södertälje Stadsnät. Ett projekt som ställde stora krav på bland annat utveckling av nya produktlösningar och en väl utvecklad logistik.