Natten till den 24 augusti började Polarbröds bageri i Älvsbyn att brinna och dagen efter var det bara aska kvar av anläggningen. Men redan morgonen efter kunde Polarbröds Koncern-vd Karin Bodin ge besked om att bageriet skulle byggas upp igen och ett febrilt arbete inleddes för att så snabbt som möjligt kunna återuppta produktionen. Nelab fick ansvaret för elinstallationerna och de valde Elektroskandia som leverantör av elmateriel till projektet.

 

Natten till den 24 augusti började Polarbröds bageri i Älvsbyn att brinna och dagen efter var det bara aska kvar av anläggningen.

Jonas Holmgren är fastighetschef och projektledare för Bygg & Anläggning på Polarbröd.

– Branden började bakom en ugn i bageriet och då det var svårt att komma åt elden så blev det ett katastrofalt och snabbt förlopp. Brandlarmet gick igång och Räddningstjänsten var snabbt på plats men elden spred sig fort och gick inte att stoppa. Dagen efter branden återstod endast cirka 1 000 kvadratmeter av bageriets totala yta på 17 000 kvadratmeter, berättar Jonas Holmgren och fortsätter:

– Polarbröd är en av Älvsbyns största arbets­givare, med 150 anställda, och efter branden var givetvis oron för framtiden stor. Men klockan 9.00 dagen efter stod vår Koncern-vd Karin Bodin i byns slalombacke och kunde till allas lättnad berätta att anlägg­ningen skulle byggas upp igen.

Enorm handlingskraft

Jonas Holmgren, fastighetschef och projekt­ledare för Bygg & Anläggning på Polarbröd.

Företaget påbörjade direkt ett febrilt arbete för att mini­mera skadorna och se hur man kunde fortsätta verksamheten tills en ny anläggning var klar. Det gällde ju också att inte tappa sin plats i butikshyllorna. Bland åtgärderna man vidtog var bland annat att investera och öka upp produktionen i anläggningen i Bredbyn, dit en del av personalen från Älvsbyn veckopendlade de 40 milen och därmed kunde fortsätta jobba. Dessutom tog man hjälp av andra producenter för att kunna hålla igång tillverk­ningen på en så hög nivå som möjligt.  

 – Företagsledningen visade en enorm handlingskraft och vi disku­terade olika alternativa lösningar för hur vi skulle gå vidare med bygg­nationen. I mitten av september började vi skissa på en ny byggnad och satte oss med Norconsult och Hellströms Bygg för att gå igenom projektering och den kommande bygg­nationen. Vi kontaktade även leverantörer av maskiner och process­utrustning för att höra hur snabbt de kunde leverera. Därefter började en tidsplan växa fram, säger Jonas Holmgren.

Tiden största utmaningen

Det var tajt med tid då målsättningen var att ha första kakan i ugnen vecka 42 kommande år. I ett normalt projekt är detta bara projek­teringstiden, men här fick man projek­tera och bygga parallellt för att klara tidsplanen. Första spadtaget togs i november, i januari började betongstommen monteras och i mars var stommen på plats. Det var en omfattande projektering, bland annat för att få fram all media till processutrustning, värme, kraft, styrning, avlopp, kyla m.m.

Några av de inblandade vid återuppbyggnaden av elinstallationer och brandlarm vid Polarbröd i Älvsbyn. Fr.v: Mats Lundgren och Jan Norberg, Elektro­skandia, Anders Berglund och Jonas Holmgren, Polarbröd, Thomas Larsson, Nelab, Jesper Fjellström, ComDaTe och Mikael Carlsson, Nelab.

Projekterats under byggnation

Nelab fick uppdraget av Hellströms Bygg att utföra alla husinstalla­tioner av kraft, belysning och datanät. Elarbetena för installation av bageriutrustningen utfördes av Polarbröds egen personal och specialistföretag från maskinleverantörerna. Thomas Larsson, projektledare på Nelab var ansvarig för bagerilinjen.

– Vi började vårt arbete under våren 2021 och sen dess har de varit full fart. Det har projekterats under hela byggtiden och vi har fått ritningar löpande under arbetets gång. Vi visste inte om bristen på handlingar när vi tog jobbet så vi har fått utöka vår personalstyrka vartefter och har även hyrt in personal för att hinna med, säger Tomas Larsson och fortsätter: 

– Vi bestämde oss på ett tidigt stadie för att anlita Elektroskandia som huvudleverantör av elmateriel. Vi har ett långvarigt samarbete med dem, de är bra på att leverera i tid och vi har bra förtroende för deras säljare Jan Norberg, som alltid ställer upp. Det var inte minst viktigt nu då det råder materialbrist vilket gjorde att Jan ibland fick hitta alternativa produkter.

Snabba leveranser

Förutom Jan Norberg var Mats Lundgren, teknisk innesäljare på Elektroskandia an­svarig för projektet.

– Vi hade inte mycket att utgå ifrån från början utan fick ge ungefärligt kostnadsförslag, med priser per meter av till exempel kabelstegar. Norconsult började rita på projektet och när ritningarna var klara fick vi direkt beställning och då var det snabba ryck som gällde för oss, att leverera så snart det gick. Förutom kabel, kabelstegar, installationsmateriel och belys­ning var det även en hel del anskaffnings­produkter så som bland annat armaturer och byggcentraler, säger Mats Lundgren.

Bageri och lagerfrys

Vid den nya, automatiserade bagerilinjen kan man baka 15 000 bröd per år.

I och med att det var ett stort projekt och ont om tid delade Nelab upp projektet i två delar, bageriet och lagerfrys. Bo-Erik Johansson, projektledare Nelab ansvarade för lagerfrys.

– Från bagerilinjen går brödet vidare på ett transportband till lagerfrys, i en separat byggnad sammanbundna med en skywalk. Lagerfrysen består av pallettering, lagerfrys samt utlastning. Arbetet med lagerfrys påbörjades efter att man börjat med bagerilinjen. För bagerilinjen hade man en rambeskrivning att utgå ifrån men lagerfrys projekterades under arbetets gång. Vi fick ritningar hela tiden av Norconsult och det gällde då för oss att direkt beställa materiel av Elektroskandia, se till att få det levererat snabbast möjligt och därefter installera. För att hålla koll på allt hade vi regelbundna möten med projektören minst en gång i veckan. På hösten började det bli råvarubrist och en utmaning att få fram viss materiel, men då tog Jan Norberg tag i det och letade rätt på materiel. Så vi har fått leveranser i tid och kunna hålla vår tidplan, säger Bo-Erik Johansson.

25 montörer

– Vi har varit 25 montörer som mest som jobbat på projektet. Den stora utmaningen har varit den extremt korta byggtiden. Dess­utom var det många yrkesgrupper som skulle samsas och utföra sina respektive arbeten och ovanpå detta coronapandemin, som gjorde att man inte kunde vara där hur som helst utan fick planera arbetet. Men det har varit en bra stämning mellan alla och arbetet har flutit på i en bra takt. Elektroskandia har kommit med en lastbil med leveranser minst en gång om dagen och det samarbetet har fungerat fint, kommenterar Mikael Carlsson, ledande montör under projektet på Nelab.

Aspirerande rökdetektorsystem

Jesper Fjellström vid det aspirerande rökdetektorsystemet Securiton ASD 535.

Polarbröd hade ett godkänt brandskydd när branden inträffade. De har nu investerat i ett nytt heltäckande automatiskt brandlarm samt sprinklers, brandsektionering, detektering och smart släckning bakom ugnen samt material och isolering som minskar risken för brandspridning. ComDaTe, som ingår i Nelabkoncernen, ansvarade för installation av brandlarm i bageriet samt lagerfrysen.

– Av Elektroskandia köpte vi in bland annat material från Securiton, bland annat linjära värmedetektorer ADW 535. Där traditionella detektorer når sina fysiska gränser kommer värmedetektorn SecuriSens ADW 535 till sin rätt. Den smarta värme­detektorn av linjetyp fungerar perfekt även under de svåraste förhållanden. Vi köpte även centralenheter av typen ASD 535. Det är ett aspirerande rökdetektorsystem som installerats i frysutrymmen, i dammiga miljöer i bagerilinjen och där det är högt i tak. Detta för att få så snabb detektering som möjligt via de samplings­rör som suger in luft från lokalen. De aspirerande systemen är anslutna till de nya brandlarmcentralerna, säger Jesper Fjellström, ComDaTe projektledare bageriet/lagerfrysprojektet.

Samverkansentreprenad

Trots de tuffa oddsen lyckades man med projektet inom den angivna tiden och vecka 43 förra året kunde den första kakan gräddas i ugnen. Vecka 51 var sedan lagerfrysdelen klar och man kunde då börja producera i full takt.

– Givetvis var tidspressen en utmaning, men det fungerade bra att få fram materiel och vi lyckades med alla deadlines, kommenterar Jan Norberg, utesäljare Elektroskandia.

– Vår nya anläggning är på 12 400 kvadratmeter med en hypereffektiv, automatiserad bagerilinje där vi kan baka 15 000 ton bröd per år i treskift. Vi är mycket nöjda med samarbetet med alla inblandade och att vi så snabbt kunde återuppta produktionen. Det har varit ett bra arbetsklimat mellan alla inblandade företag och en framgångsformel var också att vi körde projektet som en samverkans­entreprenad. Utan detta hade det ej varit möjligt att genomföra projektet på så kort tid, avslutar Jonas Holmgren.

Polarbröd 

  • Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. 
  • Företaget är verksamt i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå.
  • Polarbröd har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. 
  • Produktionskapacitet på mer än 30 000 ton per år i bagerierna i Älvsbyn och Bredbyn.
  • 2021 omsatte Polarbrödskoncernen 955 miljoner kronor och hade 261 anställda.