Det var högt tempo från första stund när den nya butiken på Birger Jarlsgatan 99 i Stockholm skulle byggas. Tack var ett mycket bra och nära samarbete mellan Elektroskandia, Elaktören och PQR Consult lyckades man på kort tid uppnå målet att skapa en modern butik och ett showroom för belysning, med stor flexibilitet och många möjligheter.

Projektet startades strax innan semestern förra året och man arbetade hela tiden mot öppningsdagen, den 21 november. Projektledare för Elektroskandias showroom var Mattias Svensson, belysningsinformatör på Elektroskandia.

– I och med att vi hade kort om tid så krävdes det att vi hade ett mycket nära samarbete med installatören och konsulten. Och det har verkligen fungerat bra. Många gånger har Elaktören installerat samtidigt som PQR ritat och vi har diskuterat hur vi velat ha olika lösningar. Det har varit nödvändigt för att allt skulle hinnas med, säger Mattias Svensson.

– Det är en gammal fastighet med tjocka väggar, så det har varit mycket planerande för var håltagning skulle kunna ske och att hitta bästa framkomliga vägar, säger Thomas Fiskáare, på PQR Consult.

Två styrsystem för belysningen

Styrsystemet för belysningen är uppdelat för butik respektive showroom. Belysningen i butiken styrs via larmet. När personalen larmar av på morgonen tänds hela butiken upp, men vid leveranser så tänds belysningen bara på det område som transportfirman har tillträde till. Butikslokalen, personalrummet och omklädningsrummet är försedda med närvarodetektorer och styrsystemet gör att belysningen dimras när ingen är i lokalerna.

– Vi har låtit installera två separata styrenheter i lokalerna. För butiken och showroom har vi ett DALI styrsystem från Helvar och för att styra det färgade ljuset i baren använder vi DMX. Med de här två systemen har vi alla möjligheter att ha vårt showroom för belysning levande och flexibelt. När vi i framtiden vill ändra något så är det bara att programmera om. Med de touchpaneler vi har från Helvar har vi även möjlighet att kunna styra belysningen och på sikt även styra den från en iPhone, säger Mattias Svensson.

Bra samarbete

– Vi har haft två till fyra man som har jobbat här under projektets gång, säger Lars Andersson på Elaktören. Många gånger har det varit korta puckar men samarbetet mellan alla inblandade har fungerat perfekt hela tiden.

– Vi är klart nöjda med resultatet. Vår anläggning på Birger Jarlsgatan har verkligen blivit så bra och flexibel som vi ville. Förutom att vi nu har ytterligare en central belägen butik i Stockholm så har vi fått ett showroom för belysning, i toppklass. Vi vill att det här ska bli en naturlig mötesplats för såväl installatörer och konsulter som arkitekter och slutkunder från hela landet. Här kan de se och uppleva våra senaste nyheter inom belysning i en välkomnande miljö, avslutar Mattias Svensson.