I Västra Hamnen i Malmö håller ett nytt, stort kvarter på att växa fram. Kvarteret Sjösättningen byggs av Skanska Sverige, PlanMan är elentreprenör för Sjösättningen 2 och 3 och Elektroskandia leverantör av elmateriel. Projektet har inneburit en stor utmaning för PlanMan, som tog över arbetet efter det att den förra elentreprenören gått i konkurs.

– Sjösättningen 2 och 3 är två sammankopplade hus, det ena har 65 hyreslägenheter och det andra 91 bostads­rätter. De har varsin lokal och delar en gemensamhets­anläggning med parkeringsgarage och innergård. Bostadsrätterna kommer att Svanenmärkas. Vi startade med markarbeten våren 2019 och nu börjar vi närma oss slutet av projektet, berättar Martin Olsson, projektchef Skanska Sverige AB

Flera utmaningar

Projektet har inneburit flera utmaningar för Skanska. Bland annat att genomföra ett byggprojekt under rådande pandemi med restriktioner och att få logistiken att fungera, då det byggs flera projekt sam­tidigt på liten yta.

– Att vår tidigare elentreprenör gick i konkurs gjorde ju inte saken enklare. För oss var det viktigt att snabbt få en ny elentreprenör på plats utan att det skapade för mycket försening och andra störningar. PlanMan var på tårna, kunde starta med väldigt kort varsel, ta vid där arbetet avbrutits och färdigställa projektet, säger Martin Olsson.

Fyra dagar för att lämna kalkyl

PlanMan Malmö AB är ett komplett elinstallationsbolag med lång och bred erfarenhet då det gäller elinstalla­tioner, nätverk och teleinstallationer. Företaget ägs av Johan Andersson och Sumit Chouan, som bägge har ett förflutet på Elektroskandia.

– Det var snabba ryck som gällde redan från början. Jag fick fyra dagar på mig att lämna kalkyl och det blev några sömnlösa nätter innan vi drog igång. Enligt Skanskas tidsplanering så låg vi 350–400 timmar efter planering när vi startade. Vi fick direkt ta in fler montörer och låna in personal från vänner i brans­chen, säger Johan Andersson.

När PlanMan kom in i projektet hade den tidigare elentreprenören gjort ungefär en fjärdedel.

– En utmaning för oss var att ta vid där någon annan slutat. Projektet hade pågått under ett års tid och man vet då inte vilka diskussioner som varit mellan beställare, konstruktör och elentreprenör. Det är alltid mycket i ett projekt som inte alltid dokumenteras. Det här innebar lite detektivarbete från vår sida, att ta reda på var alla kablar var dragna och vad den tidigare installatören gjort, säger Johan Andersson.

Belysningsberäkningar

Cardi-armaturen Tersus pollare lyser upp utemiljöerna i kvarteret.

PlanMans uppdrag gällde bland annat installation av el, datanät, kopparnät och fiber, passagesystem samt belysning inom- och utomhus. 

– När det gällde att välja materielleverantör var inte valet så svårt. Elektroskandia har en bra organisation i syd, med bra support, korta beslutsvägar och effektiv logistikprocess med tidiga leveranser på dagen. Dess­utom är de väldigt duktiga på belysning och vi har fått stöd av dem när det gäller belysnings­beräkningar. Jag vill speciellt framhålla Elektroskandias utesäljare Pontus Olsson, som hjälpt oss mycket i det här projektet. Jag vill även passa på att lyfta fram våra underentre­prenörer, Akea med fiberinstallationer och Safe Team med installation av passage­system, säger Johan Andersson.

Svanenmärkning innebär krav på materialval

Johan Andersson, PlanMan, vid elcentralen.

Att bostadsrätterna ska Svanenmärkas har inneburit höga krav på materialval och doku­mentation med godkännande på allt som installeras.

– Nu har vi ett par man på plats som ska färdigställa de sista lägenheterna, garaget och utemiljön. Trots utmaningarna och tids­pressen har projektet flutit på bra. Skanska har varit mycket tillmötesgående och även övriga samarbetspartners har gjort att vi klarat av det här stora projektet. Det visar vi med bra planering och projektledning att även små aktörer kan genomföra stora projekt, trots att vi är ett litet företag, avslutar Johan Andersson.