Caverion är nu inne i slutfasen av installationsarbetena i det nya psykiatrihuset vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Det är ett stort projekt som genomförts i högt tempo. Snabba leveranser av elmateriel och personlig service var framgångsfaktorer i samarbetet med Elektroskandia.

Den nya psykiatriavdelningen intill sjukhuset i Skövde byggs av Västfastigheter i partnering med Byggdialog och Caverion, som ansvarar för projektering och utförande av elinstallationer i projektet. 

– Byggnaden är på totalt 27 100 kvadratmeter och det mest utmanande med projektet har varit just storleken och tiden. Som mest har vi varit 37 elektriker på plats och med underentreprenörer 50 man. Därutöver var fem tjänstemän från oss inblandade i projektet, varav jag varit mest operativ under tre års tid, säger Jimmy Gustavsson, projektledare Caverion Skövde.

Levererar det de lovar

Jimmy Gustavsson, Caverion samt Alexander Karlsson och Christian Bengtsson, Elektroskandia.

Byggprojektet valde Elektroskandia som samarbetspartner när det gällde leverans av all elmateriel till projektet. 

– Anledningen till att byggprojektet valde Elektroskandia var främst att vi hade erfarenhet av tidigare goda samarbeten med dem, att de är kompetenta och alltid levererar det de lovat, säger Jimmy Gustavsson.

Och att det kräves en pålitlig leverantör var det inga tvivel om i det här projektet. När byggnationen var igång för fullt kunde ibland bli uppåt 100 lastbilar per dag som skulle komma och leverera, allt från betong, till väggelement, ventilation och elmateriel.

– För att kunna hantera logistikflödet hade byggaren avtal med Bygglogistik, som bland annat såg till att all materiel som levererades, direkt transporterades upp till respektive plats i byggnaden så att våra montörer ej behövde leta mate­riel utan kunde börja installera dagen efter, säger Jimmy.

Tidspassning

Christian Bengtsson, utesäljare på Elektro­skandia var ansvarig för projektet, som påbörjades redan 2018. 

– En viktig del var att vi kunde leverera med tidspassning, exakt på de tider när Bygglogistik kunde ta emot vår materiel, kommenterar Christian Bengtsson.

– Vi fick inlogg till Bygglogistiks hemsida där vi kunde boka mottagningstider för godset från Elektroskandia. Därefter hade vi direkt kontakt med såväl Elektroskandia som deras transportör kring när leveranser kunde ske. När det var som mest så levere­rade Elektro­skandia till oss såväl på för- som eftermiddagen, säger Jimmy Gustavsson.

Teknisk innesäljare på plats

Alexander Karlsson och Jimmy Gustavsson i rummet med fördelnings­centraler. Tre olika kraftslag – normalkraft, reservkraft och avbrottsfri kraft.

Under hela projektets gång har Elektroskandias tekniske innesäljare Alexander Karlsson suttit som ”spindel i nätet” i det dagliga arbetet.

– Det har varit allt ifrån att svara på frågor, leta materiel, ta in offerter och göra beställningar till leverans­bevakning. I vintras flyttade jag till och med min arbetsplats under två veckor till Caverions projekt­kontor, där jag satt vägg i vägg med projektledaren, säger Alexander Karlsson.

– Vi frågade om Elektroskandia kunde er­bjuda denna service, att ha Alexander på plats hos oss under en begränsad tid. När det gick för fullt behövde vi kunna hålla nästan 40 montörer med materiel. Alexander kunde då snabbt ge oss besked, ta beställningar, leta fram specialartiklar samt diskutera lösningar och alter­nativ. Det här var en ovärdelig och jättebra service som gjorde att vi inte fick några dröjsmål utan kunde jobba på i det höga tempo som krävdes, säger Jimmy Gustavsson.

– Det fungerade bra och de sparade mycket tid genom att slippa mejla och ringa. Nu kunde de bara sticka in huvudet till mig och få svar direkt vilket gjorde att de kunde ta beslut direkt. De tog in beställningar från sina montörer och kom in till mig och jag letade fram produkterna. För att underlätta logistiken vid beställning tog jag också fram en excel-lista på allt som Caverion köpt till projektet de senaste två åren, så var det enklare för dem att hitta vilken produkt de använt tidigare, säger Alexander och fortsätter:

Christian Lundberg, Caverion, monterar belysning.

– Då det var snabba puckar som gällde beställde jag ibland materiel från vårt lager för leverans till vår butik i Skövde, dit vi har nattleveranser. Jag kunde sen morgonen efter åka förbi och hämta upp materielen och ha med till bygget. Några gånger använde vi även vår tjänst ES-Xpress, för leverans inom timmen från vår butik. Allt för att säkerställa materialflödet. Det ska dock tillägas att jag under veckor då jag satt ute på projektet så arbetade jag även som vanligt med att ge service till övriga kunder via telefon och mejl.

Anskaffning av specialmateriel

Till ett psykiatrisjukhus krävs det också en hel del specialmateriel. Något som Alexander blev varse under projektets gång.

– Ja, en lite annorlunda produkt var den speciella väggmonterade cigarettändaren. Den är avsedd för riskmiljöer, typ fängelser, olje- och gasindustri och andra ställen där man inte vill att man ska kunna ha en öppen låga. Här för man istället in cigaretten i ett hål i tändaren för att tända. Det här är en produkt som ej säljs i Sverige och vi fick beställa den via en tredjepart. Det var en specialprodukt som vi fick tänka till lite för att få fram, säger Alexander.

Komplett dokumentation

Avslutningsvis tog Alexander fram all dokumentation som krävdes kring produkterna som levererats. Detta kan man även som kund enkelt ta hem från Elektroskandias hemsida, genom att gå in på objektredovisning. Här kan man välja att få produktblad, miljödokument, byggvarubeskrivning, montage­anvisningar, säkerhetsdatablad samt drift- och skötsel­instruktioner på allt som ingår i sitt aktuella projekt.

– Vi är ni inne i slutfasen av projektet och går med fem man på plats som verksamhetsanpassar. Tidplanerna har hållit, vi är nöjda med slutresultatet och vårt samarbete med Elektro­skandia, avslutar Jimmy Gustavsson.