Tommy Jannesson, Elektroskandia och Lars Edin, Empower har ett nära samarbete.

Intresset för fiberbredband växer sig allt starkare i Sverige och utbyggnaden går i snabb takt. Hela 70 procent av de 2,4 miljoner flerfamiljshushåll i landet har idag möjlighet att välja fiberuppkoppling. I Grödinge i Botkyrka kommun söder om Stockholm arbetar nu Empower med att ansluta drygt 800 fastigheter till fibernätet. Elektroskandia levererar all materiel till projektet.

I Sverige finns omkring 2 miljoner villahushåll där stora insatser måste göras gällande bredbandsutbyggnaden. Bara omkring 15 procent av dessa har idag möjlighet att beställa ett fibernät. Branschens aktörer jobbar dock för högtryck med att kartlägga och ansluta nya områden.

I Grödinge arbetar el- och telekomföretaget Empower med att ansluta två tidigare sommarstugeområden, som nu blivit permanentboenden, samt ett
radhusområde. Sammanlagt rör det sig om drygt 800 fastigheter som ges möjligheten till bredband via fiber.

”Produkterna finns alltid på hyllan och leveranserna fungerar utmärkt”

Snabba leveranser

Den luftburna fibern dras i Telias befintliga stolpar där mikrodukt hängs upp och genom vilka fibern sedan blåses.

– Vi är inne i slutfasen av fiberanslutningen, säger Lars Edin vid Empower. Någon gång i december ska det blinka inne i stugorna.

En viktig komponent för ett projekts framskridande är pålitliga leveranser och
Elektroskandia levererar all materiel till Grödinge.

– Det är allt från dukter för både mark och luft, blåsfiber, upphängningsanordningar ner till förbrukningsvaror som skruvar, muttrar och tejp, berättar Tommy Jannesson utesäljare vid Elektroskandia.

– Vi har sedan många år ett jättebra samarbete med Elektroskandia, produkterna finns alltid på hyllan och leveranserna fungerar utmärkt. Beställer jag före klockan nio på morgonen har jag det i handen mitt på dagen. Det är ju helt suveränt, säger Lars Edin.

I det pågående projektet ges drygt 800 fastigheter möjlighet till bredband via fiber.

Containerlösning nästa?

Empower hade planer på att använda sig av Elektroskandias containerlösning under projektet i Grödinge, men när lösningen kom på tal var redan mer än hälften av materialet levererat.

– Containern är egentligen ett utflyttat förråd från vårt centrallager i Örebro. I containern finns all materiel som krävs för arbetet och installatörerna plockar själv det de behöver och scannar in varorna, säger Tommy Jannesson. På så vis behöver kunden inte ligga ute med pengar och köper bara de produkter som går åt i varje projekt.

– Det hade varit kul att testa. Det lägger ju lite mer ansvar på teknikerna, säger Lars Edin.
Kanske får Empower möjligheten att testa Elektroskandias containerlösning i något av sina kommande projekt. Just nu pågår fiberanslutningar på flera håll i landet och fler tillkommer hel tiden.

– Vi ska exempelvis inleda arbeten med att ansluta områden i Tyresö och Nynäshamn, säger Lars Edin.

Grödinge i Botkyrka kommun, söder om Stockholm.

Bredbandsnation i framkant

Regeringens bredbandsstrategi har målsättningen att Sverige ska vara en bredbandsnation i absolut framkant. Riktmärket är att 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund till 2020.

Redan i år är målsättningen att 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.

Text: Otto Marand