En bransch i tillväxt med målsättning att skapa trygghet och ökad säkerhet i samhället. Säkerhetsbranschen växer allt mer och den snabba tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och ett ökat behov av ny kompetens. Jeanette Lesslie Wikström, nytillträdd VD för branschföreningen SäkerhetsBranschen, ser positivt på framtiden och välkomnar utmaningen att möta den ökade efterfrågan.

Vad är SäkerhetsBranschens uppdrag?
– Vi ska följa de frågeställningar som är av intresse för våra medlemsföretag och verka för ett tryggare och säkrare samhälle. Vi följer utvecklingen noga inom vårt verksamhetsområde och ser till att på olika sätt synliggöra och tydliggöra det fina arbete som våra medlemsföretag gör.

Hur ser du att samhällets syn på säkerhet har förändrats?
– I dag har säkerhet och trygghet en självklar plats inom organisationer och myndigheter på ett sätt som det inte hade för bara tio år sedan. Nu finns dessa frågor med redan i planerings­stadiet och är likställt med övriga poster vid ledningsmöten. Tyvärr lever vi i en omvärld som på olika sätt skapar en otrygghet och då gör vi och våra medlemmar vårt bästa för att bidra till och öka tryggheten på det sätt vi kan.

Vilka är era hjärtefrågor?
– Att bidra till trygghet och säkerhet i samhället. Det gör vi på olika sätt genom att lyfta aktuella frågor och visa hur våra medlemmar kan bidra. Självklart även att skapa medlemsnytta för våra företag, sprida information om våra medlemmars expertis och driva opinion.

Berätta om din bakgrund.
– Jag har jobbat i olika positioner inom säkerhetsbranschen i 24 år. Jag har bland annat varit VD för olika säkerhetsbolag, ansvarat för säkerhetsskyddet på Swedavias 10 flygplatser samt varit säkerhetschef på Grand Hôtel i Stockholm under många år. Det har gett mig en bred kunskap om branschen och under fyra år har jag varit involverad i SäkerhetsBranschens styrelse­arbete. Sedan början på detta år är jag nu VD för föreningen, vilket känns väldigt roligt. Att ha fått förtroendet att företräda en förening vars medlemmar verkligen gör skillnad i samhället på riktigt, känns kul och ärofyllt.

Vad ser du mest fram emot?
– Det finns många delar som jag tycker ska bli roliga. Dels vill jag försöka samla branschen och se hur vi tillsammans kan möta nya utmaningar, dels vill jag bidra med min insikt i vilka önskemål som finns från slutkundernas håll. Jag har själv
varit på kundsidan under många år och att få bidra med erfarenhet utifrån vad kunderna efterfrågar, känns jätteroligt.

Hur ser du på den svenska säkerhetsmark­nadens tillväxt?
– I dag är säkerhet betydligt mer självklart än vad det var för bara tio år sedan, då det hade en mer underordnad roll i företagen. Nu finns en medvetenhet kring vad det kan kosta i slutändan om det finns brister i säkerheten. Företag säkerhetsprojekterar i dag i ett tidigt stadie och har ett systematiskt arbete kring hur de kan ha en bättre beredskap och hur de ska agera om något inträffar. Men det finns fortfarande mycket att göra för att visa på nyttan med att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor.

– Det är en tråkig utveckling i samhället där vi ser ett ökat behov av säkerhet och trygghet. Där gör våra medlemmar allt de kan för att utveckla, innovera, förenkla och effektivisera branschen och dess utbud.

– Fördelen med en ökad riskmedvetenhet är att det går att vara förberedd och förhoppningsvis undvika att skadan inträffar. Är du medveten om vilka brandrisker som finns eller vilka cyberhot som ditt företag måste hantera, kan du jobba proaktivt och många gånger förhindra att skadan sker. Den som förstår risk, förstår också vikten av säkerhet.

Hur har branschen utvecklats de senaste tio åren?
– Branschen har anpassat sig bra efter kundens behov och bidragit med innovation. Bredden inom branschen är enorm i dag, från låssmeden och it-teknikern till brandskyddsledaren och experten på säkra passersystem. Vi följer med i utvecklingen och skapar nya lösningar för att möta kundens behov och efterfrågan. Utvecklingen är en kombination av behoven hos kund samt branschens innovation, det går hand i hand.

Vilka utmaningar har branschen i dag?
– Något som bland annat är viktigt för oss är att säkerställa att lagstiftning och regelverk hänger med i utvecklingen och vi bevakar detta löpande. En fråga som vi i dagsläget arbetar med är att våra medlemsföretag fortsatt ska ha möjlighet till vandelskontroll för att säkerställa att våra medarbetare inte förekommer i belastningsregister. Det finns förslag om att begränsa dessa möjligheter och det är en viktig fråga för oss att säkerställa att lagstiftning och regelverk inte ändras så att det försvårar för oss att bakgrundskontrollera vår personal som arbetar med våra kunders säkerhet.

– En annan utmaning är kompetensförsörjning­en. Branschen växer och utvecklats och i dag har vi ett stort behov av kompetens på alla håll. 

Hur ska de hanteras?
– Vi gör vårt bästa för att bidra. När det kommer till lagar och regler så för vi ständigt en dialog med beslutsfattare och lagstiftare. Vi är en remissinstans och lägger stor del av vår tid på påverkansarbete och att komma med förslag på nya riktlinjer och justeringar av lagar.

– För att rekrytera fler till branschen har vi nu startat en yrkesutbildning på 1,5 år där vi på en yrkesskola kommer att utbilda säkerhetsingenjörer. Vi har fått 35 utbildningsplatser beviljade i tre omgångar. Utbildningen är ett direkt svar på önskemål från våra medlemmar som informerade oss om att de hade problem att rekrytera rätt kompetens. Sedan handlar det om att belysa för omvärlden hur fantastiskt rolig och bred vår bransch är och att du garanterat kommer att få jobb direkt efter avslutad utbildning.

Vilka utmaningar väntar runt hörnet?
– Utöver att tillgodose kompetensbehovet så är det såklart, precis som för alla andra branscher, att hantera världsläget. Om det är något som vi har lärt oss efter pandemin är det vikten av att som företag kunna anpassa sig till snabba förändringar.

Hur ser du på branschens framtid?
– Branschen kommer att fortsätta växa. Tyvärr finns det i dag ett stort behov av säkerhet och trygghet. Det behovet kommer nog inte minska, snarare öka. Vår uppgift som bransch är att möta den efterfrågan och bidra till att skapa en trygghet och sprida kunskap. Vi ska inte bli otrygga i samhället utan känna en trygghet av mer information. En stor del av vår bransch hanterar förebyggande åtgärder och skapar lösningar för att det otrygga aldrig ska inträffa. Så ska vi fortsätta jobba. Genom att rusta för risker minimerar vi risken eller konsekvensen av en eventuell händelse.

– Vår bransch är bred och det finns många beröringspunkter till den i företag och samhället i stort. Vår bransch finns här med kompetens inom området och vi vill hjälpa till. Våra medlemmar finns här för er och de gör skillnad på riktigt.

Text: Sara Schröder