Tack vare kundunika lager från Elektroskandia kan Axlås Solidlås och Zenita Security erbjuda snabbast möjliga service åt Stockholms universitet.

Både Axlås Solidlås och Zenita Security har sedan många år tillbaka avtal med Stockholms universitet. Axlås Solidlås ansvarar för installation och service av lås, passagesystem, dörrstäng­are och dörrautomatiker medan Zenita Security har avtal gällande installation och service av larm, allt från inbrottslarm, till personlarm, överfallslarm, temperaturlarm etc. Bägge företagen ingår i säkerhetskoncernen Prosero Security Group.

2700 kortläsare

– Stockholms universitet är otroligt stort och förutom huvuddelen av fastigheterna som ligger vid Frescati så har de även flera andra campusområden i Stockholm. Det är med andra ord fråga om stora säkerhets­anläggningar och om man bara räknar kortläsare till passagesystem så uppgår dessa till cirka 2700 stycken. Stockholms universi­tet har valt ASSA ARX och det här är en av Sveriges största passagesystemanlägg­ningar. I normala fall är vi fyra man på heltid som arbetar här, sen är vi också inblandade i den pågående byggnationen av det nya universitetsområdet Albano, ett flerårs­projekt som omfattar uppåt 2000 dörrar ytterligare, där vi också har fyra man, säger Ola Ringstad, kundansvarig projektledare på Axlås Solidlås och tillägger:

– Det är en hel del projekt och det kommer nytt hela tiden. Universitet vill få bort så mycket nycklar som möjligt och ersätta med passersystem. Det är enklare att administrera och kort kan enkelt spärras ut om de skulle komma bort. Om nycklar tappas bort måste man byta lås vilket är kostsamt. 

140 larmanläggningar

Peter Widfond är kundansvarig för Stockholms universitet på Zenita Security. – Vi ansvarar för de totalt uppåt 140 olika larmanläggningar som finns på Stockholms universitet. I omfattning så är det oftast ett par serviceärenden per dag plus att det alltid är några ombyggnationer som pågår. Vi har i snitt fyra till fem man här som löpande arbetar med såväl service som nyinstallation. Dessutom sköter jag dokumentation, offerter och projektering av larmanläggningar, säger Peter Widfond.

Egen lokal i universitetet 

För att klara sina åtaganden har de bägge före­tagen en lokal som de delar inne på universitet. Här kan personalen förbereda sina jobb och man har även ett lager med produkter. – Bägge företagen är kunder hos Elektroskandia sedan länge, både när det gäller inköp av säkerhetssystem och installa­tionsmateriel. I samband med att vi hade ett gemensamt möte framförde jag idén om att skulle vara värt för dem att ha ett kundunikt lager från Elektroskandia i sin lokal. På så sätt skulle de alltid kunna ha de produkter som används mest frekvent tillgängliga i universitetet, berättar Kristoffer Magne­sten, utesäljare på Elektroskandia.

Ett kundunikt lager från Elektroskandia fungerar så att kunden bestämmer vilka artiklar som ska finnas på lagret. Lagret tillhör Elektroskandia och det är först när produkter tas ut från lagret som de faktu­reras. För detta använder kunden en app i sin mobil och skannar produktens streckkod.

– Med ett kundunikt lager spar installatören tid, då man ej behöver åka och hämta produkter utan alltid har dem hemma och får dessutom automatisk påfyllning av lagret. En annan stor fördel är att man slipper binda kapital i ett eget lager, säger Kristoffer Magnesten.

Kan åtgärda fel samma dag

Kristoffer tog fram ett förslag på lämpligt installationsmateriel och en lista på de bägge företagens mest köpta produkter. De kompletterade listan och för ungefär ett år sedan så körde man igång de kundunika lagren vid Stockholms universitet. Axlås Solidlås och Zenita Security har varsitt kundunikt lager och man har dessutom ett gemensamt, med installationsmateriel. Totalt är det cirka ett 100-tal artiklar.

– Vi har bland annat kortläsare, centralenheter, ellås, batterier, kabel etc. Produkter som det är stor åtgång på. Sen har vi också ett eget lager med mek­anik, låsprodukter som inte finns i Elektroskandias sortiment, säger Ola Ringstad och fortsätter:

– Det fungerar väldigt bra. Vi har allt vi önskar hemma och skannar ut produkter med hjälp av mobilen, lika enkelt som när man går till affären och handlar. Det fylls också på automatiskt så vi står aldrig tomhänta. I och med vårt kundunika lager kan vi åtgärda eventuella fel direkt samma dag.

– Vårt kundunika lager innehåller bland annat Galaxy inbrottslarmcentraler, en av varje storlek, dessutom lösa kretskort, magnetkontakter, olika typer av detektorer, batterier, kortläsare etc. Och skulle vi behöva fler produkter är det enkelt att utöka sortimentet. Med det kundunika lagret kan vi ge snabbare service samtidigt som vi har minskat våra lagerkostnader. Det hela fungerar mycket smidigt och underlättar vårt dagliga arbete, avslutar Peter Widfond.