Via hemsidan www.landsortsnat.se finns hjälp att få gällande kontakter med myndigheter och bidragsansökningar. Genom landsortsnät finns också möjlighet att ta del av det stora nätverket av entreprenörer runt om i landet. Foto: Nexans/Patrik Johall

I Sverige pågår sedan ett antal år en stor bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att 90 procent av landets hushåll ska ha tillgång till ett höghastighetsnät till år 2020. Fokus har hos de stora aktörerna dock legat på att bygga ut stadsnäten, vilket lämnat landsbygden åt sitt öde.
– Med våra produktlösningar för landsortsnät hjälper vi i samarbete med Elektroskandia och entreprenörer landsbygden att smidigt och snabbt få tillgång till samma utbud, prestanda och framtidssäkra uppkoppling som finns i städerna, säger Ulric Dahl, försäljningschef Telekom vid Nexans.

Regeringens bredbandsstrategi har målsättningen att Sverige ska vara en bredbandsnation i absolut framkant. Riktmärket är att 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund till 2020. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.

En landsortsnod är den knytpunkt där landsortsnätet möter det landsomfattande fibernätet, den sista punkten med aktiv utrustning innan landsortsnätets abonnenter.


En landsortsnod är den knytpunkt där landsortsnätet möter det landsomfattande fibernätet, den sista punkten med aktiv utrustning innan landsortsnätets abonnenter.

 

Stor marknad på landsbygden

– De stora aktörerna på marknaden har hittills i huvudsak satt in sina åtgärder i att utveckla stadsnäten, eftersom det är där resultaten kommer snabbast, säger Ulric Dahl.

Landsbygden å andra sidan får vänta, eller ta saken i egna händer och i byalag dra fiber till bygden.

– När vi räknade på marknaden fann vi att det finns en stor potential på landsbygden . Marknaden växer också stadigt och etableringarna i de mindre orterna ger snabbt ringar på vattnet när grannbyarna ser att det går att själv få till ett fibernät, berättar Ulric Dahl.

 

Smidig fiberdragning

Intresset för fibernät på landsbygden är så pass stort att Nexans för omkring tre år sedan satte ihop ett produktkoncept för att smidigt och effektivt kunna bygga fibernät på landsbygden. I ”Landsortsnäts”- satsningen finns även möjlighet att komma i kontakt med Nexans entreprenörsnätverk för att säkerställa bästa möjliga installation och förläggning.

– Med Landsortsnät får byalagen ett koncept som anpassats till förhållandena i deras by.  Det handlar exempelvis om vilken förläggningsmetod marken medger, produktval, och i vilken utsträckning be boende i byn själva kan göra delar av arbeten, eller om de väljer att Nexans levererar ett nyckelfärdigt fibernät in i husen.

– På landet är det inte ovanligt att möjligheten att exempelvis själv gräva diket finns. Men trenden är att allt fler byar väljer att låta oss ta på oss hela arbetet, säger Ulric Dahl.

Detta är ett exempel på kabel med 12–192 fibrer som används för att sammanbinda nätets olika spridningspunkter. Kabeln är torr och längsvattentät och är avsedd att förläggas genom att blåsas in i mikrokanalisation.


Detta är ett exempel på kabel med 12–192 fibrer som används för att sammanbinda nätets olika spridningspunkter. Kabeln är torr och längsvattentät och är avsedd att förläggas genom att blåsas in i mikrokanalisation.

Dike eller stolpe

Det vanligaste tillvägagångssättet vid fiberdragningen är att ett dike grävs från närmsta stads- eller fibernät, där Landsortsnätet kan anslutas. I diket läggs en kanalisation genom vilken fibern blåses i upp till 2000 meter långa sektioner. På de platser där det är svårt att komma ner i marken, exempelvis på klipporna i Bohuslän, finns lösingar för hängkablar som installeras i befintliga telestolpar.

– Själva installationsarbetet brukar vanligen vara avklarat på några månader. Det som kan dra ut på tiden är att få hela bygden ense om att ansluta sig.

 

Effektivitet och lokalkännedom

Elektroskandia har varit en del av projektet Landsortsnät sedan starten.
– Samarbetet fungerar mycket bra, säger Ulric Dahl. Genom Elektroskandias välutvecklade lagerhållning och stora distributionsnät får vi snabbt fram de produkter som behövs till projekten. På Elektroskandias filialer runt om i landet finns lokalkännedomen och installatörerna kan få den hjälp de behöver.
– Tillsammans med Nexans har vi tagit fram ett komplett produktkoncept som fungerar. Intresset är mycket stort och det kommer dagligen förfrågningar från landsbygden. Nu gäller det att ytterligare få ut budskapet om Landsortsnät till entreprenörerna, säger Henrik Björk, key account manager vid Elektroskandia.