Vid Järntorget reser sig nu nybyggda hotell Draken, som med sina 34 våningar är Göteborgs högsta hotellbyggnad. Att bygga en mer än 100 meter hög byggnad på en liten yta, mitt i centrala Göteborg krävde smarta logistiklösningar, precisa leveranser och ett nära samarbete med alla inblandade. Emil Lundgren Göteborg har ansvarat för installation av el, tele och data och Elektroskandia har levererat materielen.

Byggnationen av hotell Draken ingår som är en del av detaljplanen för Masthuggskajen som under de kommande åren kommer utvecklas med bland annat nybyggnation av bostäder, butiker, restauranger och kontor. Med byggstart 2019 har det omfattande projektet bestått av två huvuddelar, byggnation av hotell Draken med 474 rum och en yta på 26 000 kvm och ombyggnation av Folkets Hus/Biograf Draken med en yta om cirka 7 000 kvm. Fastighetsägare är Balder, totalentreprenör är K21 och hyresgäst är Strawberry/Clarion Hotel® Draken.

Logistiken avgörande

I samband med att offerter och kalkyler skulle göras kontaktade Henrik Sandberg, projektledare på Emil Lundgren Göteborg, Elektroskandia för att få förslag på hur ett samarbete skulle kunna se ut.

– Vi insåg snabbt att avgörande för att det här skulle fungera var att vi kunde få till en bra logistiklösning. Det är stora utmaningar när man ska bygga ett över 100 meter högt hus mitt inne i staden. Det fanns i stort sett inga uppställningsytor samtidigt som stora mängder materiel skulle levereras och dessutom fick leveranser bara ske vissa tider. Och förutom detta så skedde projektet i tider av komponentbrist, vilket krävde planering och beställning i mycket god tid, säger Henrik Sandberg.

Tidspassning

När Elektroskandia fått förutsättningarna tog man fram ett förslag på hur man skulle kunna lösa logistiken och det löpande samarbetet, med dedikerade kontaktpersoner utsedda.

– Vårt logistikförslag bestod av projektpackning och positionsmärkning av materiel, tidspassning med leverans varje måndag, månadsmöten med alla inblandade och dedikerade kontaktpersoner. Dessutom erbjöd vi dagliga, mindre leveranser till en av oss uppställd container på området, berättar Robert Urbowicz, Elektroskandia.

– Vi valde Elektroskandia som leverantör av elmateriel till projektet. De har en bra organisation för detta och kunde presentera ett logistikförslag som vi kände oss trygga med. Elektroskandia är den grossist som vi oftast anlitar då de har bra leveranssäkerhet, vi litar på varandra och de håller ungefär samma prisnivå som andra grossister, säger Henrik Sandberg.

Dedikerat team

Inom Elektroskandia har ett team av medarbetare ansvarat för projektet, med utsäljaren Mattias Jacobsson, Robert Urbowicz samt Peter Samuelsson, innesäljare på Projektorder i spetsen.

– Vi startade upp det hela med ett uppstartsmöte med de ansvariga på Emil Lundgren. Här fick vi på ett tidigt stadie deras tidsplaner i god tid och vilken materiel som önskades vilken vecka. Tack vare att de är så strukturerade och planerar bra kunde vi lägga order i god tid för att säkerställa leveranserna. Jag har varit Emil Lundgrens kontaktperson på Elektroskandia och bland annat haft kontakt med transportör samt transportledningen på bygget, säger Robert Urbowicz.

Projektpackad materiel

Vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro har Peter Samuelsson sett till att projektpackningen fungerat och totalt har 63 leveranser hanterats av projektorder.

– Det är framför allt tre produktområden som gått via oss, Cardi kontaktskenor, armaturer samt ljuskällor. Det har varit stora mängder materiel, till exempel cirka 1000 st kontaktskenor i 2-, 3- och 4-meters längder. Vi levererade materielen vid vissa bestämda tidpunkter projektpackad per våningsplan och uppmärkt, så att det är tydligt vart på bygget varje kolli ska transporteras. Vi positionsmärkte även alla armaturer för att underlätta hanteringen av dem för montörerna på plats. Då vi ville kunna garantera alla leveranstider till bygget köpte vi in artiklar i god tid, för viss materiel ett år i förväg, och mellanlagrade hos oss i väntan på leverans. Med denna goda framförhållning och planering har vi också kunnat parera förändringar och anpassa leveranser, även då det vissa gånger varit fråga om att leverera flera veckor tidigare än planerat, säger Peter Samuelsson.

Månadsmöten

En gång i månaden har Elektroskandia haft möten med de ansvariga på Emil Lundgren.

– Det är främst jag och Robert som varit med på mötena med deras sju projektledare. Här har vi gått igenom allt, nyheter, ändringar etc. Detta har gjort att vi snabbt kunnat ta tag i små problem och åtgärda innan de hunnit växa till stora. Det här har varit ett mycket lyckat koncept som bidragit till att samarbetet flutit på så bra som det gjort, säger Mattias Jacobsson och tillägger:

– Vid våra månadsmöten har vi även gått igenom de tre andra, närliggande, stora projekt (Brick Studios, Våghuset och Nya Kasernen) där vi också levererar elmaterielen till Emil Lundgren. Tack vare att tre av projekten var belägna nära varandra på Masthuggskajen kunde vi uppnå synergieffekter då det gällde logistiken.

Nybyggnadsdelen i hotell Draken har miljöklassningen LEED Gold. I samband med byggnationen lanserade ELKO sin apparatserie Ocean Plastic,som tillverkas av återvunnen havsplast, och hyresgästen valde dessa strömbrytare och vägguttag som ett hållbart alternativ i hotellet.

Ombyggnation som bjöd på överraskningar

Magnus Fhager, projektchef på K21 kommenterar byggnationen av hotell Draken.

– Det har främst varit två utmaningar i projektet. När det gäller nybyggnadsdelen var det att byggnaden är hög vilket kräver stora mängder materiel samtidigt som vi inte hade så stor yta till vårt förfogande. Därför var materiallogistiken avgörande. Den stora utmaningen med ombyggnaden var att det var byggt på 50-talet och många oförutsedda problem dök upp när vi började riva de befintliga installationerna. Det blev mycket tidsödande extraarbete för såväl el som rör och bygg med att hitta lösningar. Om nybyggnadsdelen stod för 85 procent av kostnaden och ombyggnationen 15 procent så var siffrorna omvända då det gällde problem. Här stod ombyggnationen för 85 procent av problemen. Vi har dock kunnat hålla tiderna på hela nybyggnadsdelen och den 7 juli lämnar vi över projektet till vår beställare, säger Magnus Fhager.

Som mest har Emil Lundgren haft cirka 15 montörer på plats på projektet.

– När det gällde nybyggnadsdelen så har arbetet rullat på riktigt bra och materielen har kommit i tid som planerat. Ombyggnationen av gamla K-märkta biograf Draken var dock mer utmanande. När vi rev de gamla installationerna så kom en del oförutsedda överraskningar, som till exempel ingjutna kablar med mera. Det gällde också att gå varsamt fram och bevara mycket av det gamla, säger Henrik Sandberg och fortsätter:

– Samarbetet med Elektroskandia har fungerat mycket bra, leveranserna har kommit i tid och vi har under hela projektets gång haft en tät och bra dialog.

Pre Opening av hotell Draken sker den 21 september då Jill Johnsson har premiär för sin show och de första hotellgästerna kommer sedan kunna flytta in den 1 oktober.

 

Clarion Hotel® Draken

Antal hotellrum: 474

Antal våningar: 34

Byggnadens höjd: 100 meter +

Konferenslokaler: 18 (den största rymmer 700 personer)

Byggstart: 2019

Öppnas: 2023